พันธสัญญากับนัยน์ตาของข้า

วันที่ 11-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าได้กระทำพันธสัญญากับนัยน์ตาของข้า – โยบ 31:1

อ่าน: โยบ 31:1-4 และ 1 เธสะโลนิกา 4:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 21-24;

คืนวันหนึ่งครอบครัวของเราไปที่บ้านของเพื่อนซึ่งเป็น “ช่าง” คอมพิวเตอร์ ฉันสังเกตเห็นว่ามีกระดาษเขียนข้อพระคัมภีร์ติดอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของเขาว่า “ข้าได้กระทำพันธสัญญากับนัยน์ตาของข้า” (โยบ 31:1) เห็นได้ชัดว่า เขารู้ดีถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เวลาหลายชั่วโมงคนเดียวหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้เข้าถึงรูปภาพลามกได้ง่าย

“ข้อเตือนใจ” ของเพื่อนของเรามาจากพระธรรมโยบ ซึ่งยังมีต่ออีกว่า “แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร” เช่นเดียวกับเราหลายคน โยบได้สัญญากับตัวเองว่าจะอยู่ห่างจากราคะตัณหา ขณะไตร่ตรองคำสาบานนี้ ท่านกล่าวว่า “[พระเจ้า] มิทรงเห็นทางที่ข้าไป และนับฝีก้าวของข้าดอกหรือ” (โยบ 31:4) พระคัมภีร์ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าทอดพระเนตรเห็น (ฮบ.4:13) และเราจะต้องรายงานต่อพระองค์ นี่จึงเป็นเหตุที่ผู้เชื่อจะต้อง “เว้นเสียจากการล่วงประเวณี” (1 ธส.4:3) แม้มีบางคนต้องการต่อรองเรื่องขอบเขตทางศีลธรรม แต่พระคัมภีร์บอกว่า “ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว” (มธ.5:28)

หากคุณได้ทำพันธสัญญากับดวงตาของคุณ ลองพิจารณาดูว่าพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยให้คุณรักษาคำสัญญานี้ได้อย่างไร ติดข้อพระคัมภีร์ไว้บนจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือแผงหน้าปัดหน้ารถของคุณ และจำไว้ว่า “พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก” แต่ให้เป็นคนบริสุทธิ์ (1 ธส.4:7) – JBS

การมองอย่างอ้อยอิ่งย่อมนำไปสู่ตัณหา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.