ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งในชีวิตและความตาย

วันที่ 9-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ที่ [พระเยซู] ตรัสอย่างนั้น เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไร – ยอห์น 21:19

อ่าน: ยอห์น 21:12-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 15-17;

ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่า จะให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร ขณะเมื่อเรายังมีกำลังและแข็งแรง แต่ผมสงสัยว่าเราควรพิจารณาด้วยหรือไม่ว่า เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ผ่านทางความตายของเราอย่างไร

หลังจากเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้ง ( ยน.18:15-27) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้โอกาสเขาอีกครั้ง ที่จะยืนยันถึงความรักที่มีต่อพระองค์ ( ยน.21:15-17) พระเยซูตรัสถามสามครั้งว่า “เปโตรเจ้ารักเราหรือ” จากนั้นทรงเปลี่ยนเรื่องอย่างกะทันหัน พระองค์ตรัสว่า “ ‘เมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเอง และเดินไปไหนๆ ตามที่เจ้าปรารถนา แต่เมื่อเจ้าแก่แล้ว เจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออก และคนอื่นจะคาดเอวเจ้า และพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไป’ (ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้น เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไร) ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่า ‘จงตามเรามาเถิด’” ( ยน.21:18-19) พระเยซูทรงบอกเปโตรว่า คนอื่นจะพาเขาไปในที่ที่เขาไม่อยากไป และเขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายที่เลือกไม่ได้

เปาโลกล่าวว่า นี่คือสิ่งที่ “เป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย” (ฟป.1:20)

เราสามารถถวายเกียรติและพระสิริแด่พระเจ้าได้ ทั้งขณะที่ยังมีชีวิต และเมื่อเราตาย – DCM

คุณถูกสร้างให้มีเพียงหนึ่งเดียว
และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างที่มีคุณเท่านั้นที่ทำได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง