จิตวิญญาณคริสตมาส

วันที่ 1-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ – ลูกา 1:35

อ่าน: ลูกา 1:31-41

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 14-16;

การแสดงน้ำใจและความปรารถนาดีซึ่งมีอยู่เหลือล้นตลอดเดือนธันวาคมมักจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนพูดว่า “ฉันหวังว่าเราจะรักษาจิตวิญญาณคริสตมาสไว้ตลอดทั้งปี” ทำไมจึงดูเหมือนว่าการแสดงน้ำใจและความเอื้ออาทรต้องขึ้นอยู่กับวันในปฏิทิน แล้วจะมีธารน้ำใจที่เอ่อล้นและยั่งยืนกว่าความรู้สึกอบอุ่นช่วงเทศกาล ซึ่งจากไปตามฤดูกาลหรือไม่

ในพระธรรมลูกาสองบทแรก กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ็ดครั้ง งานของพระองค์ถูกอ้างถึงในชีวิตของยอห์นผู้ให้บัพติศมา ซึ่งยังอยู่ในครรภ์ (ลก.1:15) มารีย์ (ลก.1:35) เอลีซาเบธ (ลก.1:41) เศคาริยาห์ (ลก.1:67) และสิเมโอน (ลก.2:25-27) สิ่งที่เรามักเรียกว่า “เรื่องราววันคริสตมาส” ไม่ได้กล่าวว่าจู่ๆ ผู้คนก็มีความคิดบางอย่าง หรือมีความรู้สึกแปลกๆ ที่สัมผัสใจ แต่กลับระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำสิเมโอน เติมเต็มเศคาริยาห์และเอลีซาเบธ และถักทอทารกในครรภ์ของมารีย

เราสามารถแยกแยะเสียงของพระวิญญาณออกจากเสียงต่างๆ ได้เหมือนพวกเขาหรือไม่ เราพร้อมที่จะฟังพระบัญชาของพระองค์และกระตือรือร้นที่จะกระทำตามหรือไม่ เราจะยอมให้ความอบอุ่นและความรักของพระองค์เติมเต็มหัวใจของเรา และเอ่อล้นออกมาเป็นการกระทำหรือไม่

ในวันนี้ การทรงสถิตอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ยังคงอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นจิตวิญญาณคริสตมาสที่แท้จริงตลอดกาล และคงอยู่ตลอดทั้งปี – DCM

พระเยซูเสด็จจากไป เพื่อพระวิญญาณจะเสด็จมาสถิตอยู่

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง