คนธรรมดา

วันที่ 22-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ยอห์นมิได้ทำหมายสำคัญใดๆเลย แต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริง-ยอห์น10:41

อ่าน: ยอห์น 10:31-42

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 20-22;

สตีฟเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง เขารับใช้อย่างสงบเสงี่ยมในคริสตจักรที่ฉันไปนมัสการเมื่อหลายปีก่อน เขาช่วยเตรียมมหาสนิทกวาดทางเดินโบสถ์ในฤดูหนาวและตัดหญ้าในฤดูร้อน เขาใช้เวลากับเด็กวัยรุ่นชายที่ขาดพ่อฉันมักได้ยินเขาเล่าให้สมาชิกในโบสถ์ฟังอย่างเรียบง่าย ตามแบบฉบับของเขาว่าพระเจ้าทรงดีกับเขาอย่างไร ระหว่างการประชุมอธิษฐาน เขาก็ไม่ได้พูดถึงตัวเองมากนัก แต่มักขอให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เขาไปประกาศเรื่องราวความรักและการให้อภัยของพระเยซูคริสต์ด้วย

พระคัมภีร์ข้อหนึ่งในยอห์น 10 ที่พูดถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาทำให้ฉันนึกถึงสตีฟ ผู้คนพูดถึงยอห์นว่า “ยอห์นมิได้ทำหมายสำคัญใดๆเลย แต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้ (พระเยซู) เป็นความจริง” (ยน.10:41)ยอห์นไม่ได้ทำการอัศจรรย์เหมือนที่พระเยซูทรงทำ ท่านไม่ได้พูดถึงตัวเอง แต่ “เป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น เพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน”(ยน.1:7)ท่านพูดถึงพระเยซูว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”(ยน.1:29)สตีฟเพื่อนของฉันเป็นพยานถึงพระเยซูในแบบเดียวกัน

เป้าหมายของเราในฐานะที่เป็นผู้ติดตามพระคริสต์ก็คือการทำอย่างเดียวกัน คือ “เป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น” เราเป็นเพียงคนธรรมดา รับใช้ในมุมเล็กๆ มุมหนึ่งของโลก ขอให้เรานำผู้อื่นมาถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างด้วยการกระทำและคำพูดที่สงบเรียบร้อย – AMC

คริสเตียนคือคนธรรมดาที่ติดตามพระเยซูผู้ไม่ธรรมดา

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง