อย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย

วันที่ 14-1-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป – ยอห์น 14:16

อ่าน: เอเฟซัส 4:25-32

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 43-46;

หากเงินหายไปจากกระเป๋าของคุณอย่างลึกลับ คุณคงโกรธ แต่ถ้าคุณพบว่าลูกขโมยเงินนั้นไป ความโกรธจะเปลี่ยนเป็นความเสียใจทันที คำว่าเสียใจในความหมายหนึ่งคือ ความรู้สึกโศกเศร้าเมื่อคนที่เรารักทำให้เราผิดหวัง

“อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย“ (อฟ.4:30) หมายความว่าอย่าทำให้ผู้ทรงรักและคอยช่วยเหลือเรารู้สึกเจ็บปวดเพราะในยอห์น 14:26 พระเยซูตรัสว่า พระบิดาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยเรา

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเสียพระทัย เพราะการกระทำหรือทัศนคติของเรา อาจเกิดการต่อสู้ภายในอย่างรุนแรง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะดึงเราไปทางหนึ่ง แต่ตัณหาของเนื้อหนังจะดึงเราไปอีกทาง เปาโลอธิบายไว้ในกาลาเทีย 5:17 “เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้” หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป เราอาจเริ่มรู้สึกผิดและไม่พอใจชีวิต ไม่นานนัก ความชื่นชมยินดีและพลังก็จะเริ่มลดน้อยลงเหลือเพียงความเหนื่อยหน่ายและเฉื่อยช้า (สดด.32:3-4)

ฉะนั้น อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่พระเจ้าทรงประทานให้ด้วยความรักเพื่อช่วยเหลือคุณ ต้องเสียพระทัย จงให้ทางเลือกที่มาจากความต้องการของเนื้อหนัง “อยู่ห่างไกล” (อฟ.4:31) และจงดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเพื่อพระเจ้า – AL

หัวใจของคริสเตียนคือบ้านของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Tags:

One Response

  1. บ่อยครั้งที่เราอาจคิดไม่ถึง หรือไม่ได้คิดเลยว่า ที่การกระทำของเรา พระเจ้ารับรู้หมด ทั้งความคิดในใจ การ กระทำและคำพูด พระวิญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราคงบาดเจ็บ นับครั้งไม่ถ้วน รู้สึกละอายใจจังที่ ได้สำแดงความไม่สุภาพกับพระเจ้าอย่างนั้น เหมือนพระองค์หูหนวก ที่ไม่ได้ยินคำพูดของเรา เหมือนพระองค์ตาบอดที่ไม่ได้เห็นการกระทำของเรา เหมือนพระองค์เป็นใบ้เพราะพระองค์ไม่เคยพูดอะไร เหมือนพระองค์เป็น อัมพาตที่ทำอะไรกับเราไม่ได้ เหมือนพระองค์ปัญญาอ่อนที่ไม่สามารถเข้าใจการกระทำของเรา เหมือนพระองค์เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่รับรู้ความรู้สึกอะไร “พระเจ้าข้า…ยกโทษให้ลูกด้วยนะครับ..ลูกละอายใจเหลือเกิน …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง