สำแดงพระคุณ

วันที่ 20-1-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่า“คนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการ”-มัทธิว9:12

อ่าน: มัทธิว 9:9-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 14-17;

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 มีการตีพิมพ์สำนวนฟ้องหย่าและคำพิพากษาตัดสินลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ศาสนาจารย์บิล ฟลานาแกน ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรของเรา ได้เห็นรายชื่อของผู้ที่หย่าร้างอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า เขาเริ่มเห็นว่าเป็นเรื่องของผู้คน ไม่ใช่สถิติเขาจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูครอบครัวที่หย่าร้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือและปลอบโยนแบบคริสเตียนให้กับคนที่เจ็บปวดและอยู่ในเวลาที่ยากลำบาก มีสมาชิกทักท้วงบิลว่าเขากำลังจะสนับสนุนการหย่าร้าง บิลตอบอย่างสุภาพว่า เขาเพียงสำแดงพระคุณพระเจ้ากับคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น

เมื่อพระเยซูเชื้อเชิญมัทธิว คนเก็บภาษี ให้ติดตามพระองค์ เขาตอบรับและเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้าน บรรดาผู้นำศาสนาวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ ที่ร่วมโต๊ะเสวยกับคนเก็บภาษีและคนบาป พระเยซูตรัสตอบว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ ท่านทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจ ที่ว่า เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต” (มธ.9:12-13) พระเยซูแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ประสงค์ที่จะให้สิ่งที่เราต้องการ ทั้งการอภัย การเยียวยา และความหวัง พระองค์ทรงให้เราเปล่าๆแม้เราไม่สมควรได้รับ

เราสำแดงพระคุณของพระเจ้าในพระคริสต์ได้ด้วยการออกไปช่วยเหลือผู้คนในยามจำเป็น นำพวกเขามาสู่พระหัตถ์แห่งการเยียวยารักษา – DCM

เมื่อคุณรู้จักพระคุณของพระเจ้า
คุณย่อมปรารถนาที่จะสำแดงพระคุณของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง