ภาพสามมิติ

วันที่ 19-1-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ – ฮีบรู 11:6

อ่าน: ฮีบรู 11:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 11-13;

ในวันรวมญาติ หลานชายของฉันนำสมุดภาพสามมิติมาด้วย ภาพสามมิติมีลักษณะเหมือนกับภาพสองมิติทั่วไป แต่เมื่อเราจ้องภาพนั้นในบางมุม ภาพพื้นเรียบภาพนั้นจะปรากฏเป็นสามมิติ

เราผลัดกันจ้องมองภาพเหล่านั้นจนมองเห็นเป็นภาพสามมิติ มีคนหนึ่งในครอบครัวของเรามีปัญหาในการมองเห็นภาพในมิติที่สาม ฉันสังเกตหลายครั้งว่าเขากางหนังสือออก จ้องไปที่ภาพจากระยะทางและทิศทางที่แตกต่างกันแม้ว่าเขาจะไม่สามารถมองเห็นภาพที่ซ่อนอยู่แต่เขาก็เชื่อว่ามีภาพนั้นอยู่เพราะคนอื่นมองเห็น

ความเพียรพยายามของเขาทำให้ฉันคิดว่าการมีความเพียรพยายามเช่นนี้ในเรื่องความเชื่อก็สำคัญ คนที่สงสัยย่อมตกอยู่ในอันตรายคือพวกเขาจะเลิกมองหาพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าจะหาพระองค์พบ โมเสสเตือนชนชาติอิสราเอลว่าคนรุ่นต่อๆไปจะหลงไปจากทางของพระเจ้า แต่พระองค์สัญญาว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจะพบพระองค์ (ฉธบ.4:29) พระธรรมฮีบรูยืนยันว่า พระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ (ฮบ.11:6)

หากคุณรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อ จงจำไว้ว่า การที่คุณมองไม่เห็นพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระองค์อยู่ พระองค์ทรงสัญญาว่าผู้ที่แสวงหาพระองค์จะพบพระองค์ – JAL

เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ เราจึงแสวงหาพระองค์
และเพราะพระองค์ประเสริฐ เราจึงพบพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง