ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

วันที่ 23-1-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ – ยอห์น 1:16

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 8:7-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 25-27;

ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน จะมีบางคำที่ใช้กันจนกลายเป็นธรรมเนียมทั้งบนสิ่งพิมพ์และในบทสนทนา มีอยู่คำหนึ่งที่มีคนชอบใช้บ่อยๆ คือ คำว่าเต็ม ซึ่งหมายถึง“บริบูรณ์ไปด้วย” และเป็นคำที่ใช้ในการอวยพรผู้อื่นให้ร่ำให้รวยในปีที่จะมาถึง

โมเสสบอกกับชนชาติอิสราเอลถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินคานาอันก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปยึดครอง (ฉธบ.8:7-9) พวกเขาจะมีทุกสิ่งที่ต้องการและมากกว่านั้นอีก แต่ท่านได้เตือนพวกเขาถึงอันตรายของการหลงลืมไปว่าพระเจ้าผู้ทรงนำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์และปกป้องพวกเขาตลอดการเดินทาง คือผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้พวกเขา (ฉธบ.8:11)ดังนั้น โมเสสจึงบัญชาพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้” (ฉธบ.8:18)

แน่นอน “ความมั่งคั่ง” ไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของเท่านั้น ทุกสิ่งที่คุณมีล้วนมาจากพระเจ้า พระเยซูผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา บอกกับสาวกของพระองค์ว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยน.10:10)

เช่นเดียวกัน เราก็อาจถูกทดลองให้หลงลืมไปว่าพระเจ้าคือผู้ที่อวยพรเราและตอบสนองความต้องการของเรา เราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ อุดมสมบูรณ์และมีความอิ่มใจต่อเมื่อเราติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์ – CPH

อย่าปล่อยให้ของประทานอันอุดมจากพระเจ้า
ทำให้คุณหลงลืมพระองค์ผู้ทรงประทานสิ่งนั้นให้กับคุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง