ชำระเชื้อเก่า

วันที่ 21-1-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว -1โครินธ์5:7

อ่าน: 1 โครินธ์ 5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 18-20;

หลายวัน ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ครอบครัวชาวจีนหลายครอบครัวจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ดังภาษิตของชาวจีนกวางตุ้งที่ว่า “จงชำระความสกปรกในวันนินยาบาท” (วันที่ 28 เดือน 12) สิ่งนี้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนเพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำความสะอาดจะปัดเป่าโชคร้ายในปีที่กำลังจะมาถึงออกไปและเตรียมบ้านของพวกเขาสำหรับโชคดี

เมื่ออัครทูตเปาโลเขียนถึงผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ท่านขอให้พวกเขาชำระชีวิตให้สะอาด ไม่ใช่เพื่อจะโชคดี แต่เพื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ท่านบอกให้พวกเขา “ชำระเชื้อเก่าเสีย” (1 คร.5:7)

อัครทูตเปาโลอธิบายให้เราเข้าใจ โดยใช้เทศกาลปัสกาของชาวยิวและขนมปังไร้เชื้อ(อพย.12:1-28) เชื้อ (ยีสต์) เป็นสัญลักษณ์ของความบาปและความไม่บริสุทธิ์ และต้องถูกกำจัดออกไปจากบ้านของชาวยิว ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ (ฉธบ.16:3-4) พระเยซูทรงเป็นลูกแกะปัสกาที่ชำระเราจากความบาป ดังนั้น ชาวโครินธ์จะต้องสำรวจจิตใจของตัวเองและกำจัดเชื้อแห่งการล่วงประเวณี ความมุ่งร้าย และความอธรรมทุกรูปแบบออกจากชีวิตและจากที่ชุมนุมของพวกเขา (1 คร.5:9-13)

ด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเยซูที่ทรงเสียสละเพื่อเรา ให้เราชำระความบาปออกไปจากชีวิตและเฉลิมฉลองความบริสุทธิ์ที่มาจากพระองค์แต่ผู้เดียว – MW

การปนเปื้อนเพราะความบาป
ต้องอาศัยการชำระจากพระผู้ช่วยให้รอด

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง