นามนั้นสำคัญเช่นไร

วันที่ 19-12-2011 • บทความ • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

เค ที ซิม เขียน
รัทรี สงวนศักดิ์ภักดี แปล

เด็กทารกอาจจะตัวเล็ก แต่การดูแลเด็กทารกเป็นเรื่องใหญ่ ไหนจะต้องเตรียมห้อง เตรียมซื้อเตียงเด็ก ซื้อชุดเด็กทารกหรือแม้แต่ของเล่น และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การตั้งชื่อให้กับเจ้าตัวน้อยผู้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขนั่นเอง นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการให้ชื่อลูกฟังดูน่ารักและมีความหมายพิเศษ แต่โยเซฟและมารีย์ไม่ต้องเหนื่อยตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับบุตรชายคนแรกของพวกเขา ทูตสวรรค์ได้แจ้งชื่อที่เหมาะสมที่สุดแก่โยเซฟ นั่นก็คือ “เยซู” (มัทธิว 1:21)

 

อันที่จริงแล้วโยเซฟได้รับชื่อมา 2 ชื่อ นั่นก็คือ “เยซู” และ “อิมมานูเอล” (มัทธิว 1:23) บางคนกล่าวว่าชื่อ “เยซู” อธิบายถึงจุดประสงค์ที่พระองค์ทรงลงมาบังเกิด และ “อิมมานูเอล” อธิบายถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระองค์ ลองดูความหมายของนามว่าเยซูชัดๆ กัน

 

เยซู หรือที่ชาวฮีบรูเรียกว่า โยชูวา หมายถึง “พระเยโฮวาเป็นผู้ไถ่บาปแทนเรา” หรือ ”องค์พระผู้ช่วย” พระเยซูทรงมาประสูติเพื่อสิ้นพระชนม์และช่วยเราให้รอดจากบาป (มัทธิว 1:21)

 

เมื่อหญิงสาวผู้หนึ่งที่กำลังซื้อของขวัญสำหรับวันคริสตมาสถูกถามว่า “วันคริสตมาสหมายถึงอะไร?” เธอตอบอย่างไม่มั่นใจว่า “ไม่รู้สิ ใช่วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์หรือเปล่า?” คำตอบของเธอทั้งผิดและถูก! ร่างกายอันล้ำค่าที่ถูกฟูมฟักโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ในครรภ์ของมารีย์นั้น (มัทธิว 1:18, 21) วันหนึ่งจะถูก “เฆี่ยนตีด้วยแส้ที่มีปลายแหลม” จนเนื้อเปิดและร่างกายเต็มไปด้วยเลือด (มัทธิว 27:26) พระเศียรที่งามสง่าของพระกุมารนั้น วันหนึ่งจะถูกสวมด้วยมงกุฎหนาม (มัทธิว 27:29) เท้าที่น่าเอ็นดูของพระองค์ วันหนึ่งจะต้องก้าวไปบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่น มุ่งหน้าไปยังกลโกธา (มัทธิว 27:31-33) พระหัตถ์เล็กๆ ของพระองค์ วันหนึ่งจะถูกทิ่มแทงด้วยตะปู ตรึงบนไม้กางเขน (มัทธิว 27:35)

 

พระเยซูพระผู้ไถ่ พระนามนี้ช่างงดงามยิ่งนัก!

 

คำพูดที่ว่า
“คริสตมาสสมบูรณ์ที่สุดเมื่อถึงวันศุกร์ประเสริฐ”
คุณเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร

 

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง