เป็นที่รักยิ่ง

วันที่ 5-12-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน – 1 ยอห์น 4:19

อ่าน: 1 ยอห์น 4:7-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ดาเนียล 1-2; และ 1 ยอห์น 4

เพื่อนคนหนึ่งเล่าว่ายายของเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากที่สุด ตลอดวัยผู้ใหญ่เขาวางรูปคุณยายไว้ใกล้โต๊ะทำงานเพื่อเตือนตัวเองให้คิดถึงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของท่าน เขาบอกว่า “ผมเชื่อว่าคุณยายได้สอนให้ผมรู้ว่าควรจะรักอย่างไร”

ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสสัมผัสความรักของมนุษย์เช่นนี้ แต่เราทุกคนสามารถสัมผัสถึงการเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าได้ผ่านทางพระคริสต์ ใน 1 ยอห์น 4 มีคำว่ารักปรากฏอยู่ 27 ครั้ง และความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์คือแหล่งกำเนิดความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่น “ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา” (1 ยน.4:10) “เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา” (1 ยน.4:16) “เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรัก เราก่อน” (1 ยน.4:19)

ความรักของพระเจ้าไม่ใช่ก๊อกน้ำที่ไหลอ่อนๆ หรือบ่อน้ำที่เราต้องขุดลงไปเอง แต่เป็นลำธารเชี่ยวกรากที่ไหลจากพระทัยของพระองค์มาสู่ใจของเรา ไม่ว่าเราจะมีพื้นเพหรือประสบการณ์ชีวิตแบบไหน ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเคยได้รับความรักจากผู้อื่นหรือไม่ เราสามารถรู้จักความรักได้ และตักตวงเอาจากแหล่งแห่งความรักที่ไม่มีวันหมดของพระเจ้า เพื่อรู้จักความรักของพระองค์และส่งผ่านความรักนี้ไปสู่ผู้อื่นได้

ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราเป็นที่รักยิ่ง – DCM

ไม่มีสิ่งใดทรงพลังกว่าความรักของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง