หัวใจของเทศกาลรับเสด็จ

วันที่ 1-12-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณ คือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่าน เมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์ – 1 เปโตร 1:13

อ่าน: 1 เปโตร 1:3-5 และ 1 เปโตร 1:13-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 40-41; และ 2 เปโตร 3

ฉันเชื่อว่าพระวจนะทุกตอนมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน แต่กระนั้น ฉันก็ยังประหลาดใจเมื่อพระคัมภีร์ 1 เปโตรที่ฉันอ่านในเดือนพฤศจิกายนพูดถึงสาระสำคัญทั้งสี่ประการของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ซึ่งเป็นช่วงที่คริสเตียนจำนวนมากเตรียมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์และรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ สิ่งที่เราเน้นในช่วงนี้คือความหวัง สันติสุข ความชื่นชมยินดี และความรักที่พระเจ้าทรงประทานมากับพระคริสต์

ความหวัง มรดกของเราถูกจัดเตรียมไว้ในสวรรค์ คือความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (1 ปต.1:3-5)

สันติสุข เราจะรักชีวิตและเห็นสิ่งที่ดีในชีวิต หากเราหันจากสิ่งชั่ว กระทำความดี และใฝ่หาสันติสุข เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และทรงสดับคำอ้อนวอนของเขา (1 ปต.3:10-12)

ความชื่นชมยินดี ความปีติยินดีเหลือที่จะกล่าวได้ แม้เราจะถูกทดลอง เพราะความเชื่อของเราได้รับการทดสอบและพิสูจน์ว่าแท้จริง ผลแห่งความเชื่อคือความรอดฝ่ายวิญญาณของเรา (1 ปต.1:6-9)

ความรัก เรารักกันด้วยน้ำใสใจจริงได้ เพราะเราบังเกิดใหม่แล้วด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ (1 ปต.1:22-23)

การเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ทำให้เราอยู่ได้ด้วยความหวัง สันติสุข ความชื่นชมยินดีและความรักจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง – JAL

หากคุณกำลังมองหาความหวัง สันติสุข ความชื่นชมยินดี
และความรักในเทศกาลคริสตมาสนี้ จงมองไปที่พระเจ้า

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง