สันติสุข

วันที่ 4-12-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้า…บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ – โคโลสี 1:21

อ่าน: โคโลสี 1:19-29

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 47-48; และ 1 ยอห์น 3

ทันทีที่อาดัมและเอวา กินผลไม้ต้องห้ามสันติสุขก็หายไป และตระหนักว่าตนเปลือยกายอยู่ พวกเขาเริ่มกล่าวโทษกัน (ปฐก.3:12-13) และนำความขัดแย้งมาสู่โลกแห่งสันติสุขของพระเจ้า น่าเศร้าใจที่ลูกหลานของพวกเขาซึ่งรวมถึงพวกเราได้ดำเนินตามแบบอย่างที่เลวร้ายนั้น เราโทษคนอื่นเพราะการตัดสินใจผิดๆ ของเราเองและโกรธเมื่อไม่มีใครยอมรับความผิดนั้น การกล่าวโทษคนอื่นในเรื่องที่เราไม่พอใจทำให้ครอบครัว คริสตจักร ชุมชนและประเทศชาติแตกแยก เราสร้างสันติไม่ได้เพราะเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการโทษคนอื่น

คริสตมาสเป็นเทศกาลแห่งสันติสุข พระคัมภีร์เดิมบอกเล่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้เพื่อให้เราได้รู้จักองค์สันติราช (อสย.9:6) พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำลายวงจรของบาปและการกล่าวโทษ โดยการสร้างสันติระหว่างเรากับพระเจ้า “ด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” (คส.1:20) แทนที่จะทรงตำหนิเราเพราะความยุ่งยากทั้งหลายที่เราก่อขึ้น พระองค์กลับทรงแบกรับความผิดนั้นไว้แทนเรา บัดนี้ ทรงเรียกหาผู้ติดตามพระองค์ที่ได้รับการอภัยผู้ปรารถนาให้คนอื่นได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ด้วย

เมื่อเรารับการอภัยจากพระเจ้าแล้ว เราจะไม่อยากถือโทษโกรธผู้อื่น และเมื่อเราอยู่อย่างสันติกับพระเจ้า เราจะกระตือรือร้นอยากสร้างสันติกับผู้อื่นในเทศกาลคริสตมาสนี้ เราเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับของขวัญแห่งสันติสุข – JAL

พระเยซูทรงรับโทษแทนเรา
เพื่อให้เราได้รับสันติสุขจากพระองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง