นี่เป็นเวลา

วันที่ 25-12-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด-ลูกา2:14

อ่าน: ลูกา 2:8-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศฟันยาห์ 1-3; วิวรณ์ 16

ในระหว่างงานฉลองคริสตมาสที่คริสตจักรของเรา ฉันมองดูคณะนักร้องรวมตัวกันที่หน้าประชุม ขณะผู้ควบคุมวงพลิกดูโน้ตเพลงที่วางอยู่บนขาตั้งสีดำอย่างผ่านๆ เครื่องดนตรีเริ่มบรรเลง และนักร้องเปล่งเสียงขับขานบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี ที่ขึ้นต้นว่า “มา นี่เป็นเวลานมัสการ”

แม้ฉันคาดหวังว่าจะได้ฟังบทเพลงคริสตมาสแบบดั้งเดิม แต่ฉันก็ต้องยิ้มออกมา เพราะความเหมาะสมของการเลือกเพลงนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ฉันอ่านเรื่องการประสูติของพระเยซูในพระธรรมลูกา และสังเกตเห็นว่าในคริสตมาสแรกนั้นไม่มีงานฉลองแบบปัจจุบัน ไม่มีของขวัญและงานเลี้ยง แต่มีการนมัสการ

หลังจากทูตสวรรค์ประกาศการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะที่กำลังตื่นตกใจ เหล่าทูตสวรรค์ก็ร้องสรรเสริญว่า“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด”(ลก.2:13-14) คนเลี้ยงแกะตอบสนองโดยรีบเดินทางไปเมืองเบธเลเฮมที่พวกเขาได้ พบกษัตริย์บังเกิดใหม่บรรทมอยู่ในรางหญ้า พวกเขากลับมาที่ทุ่งนา“ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว”(ลก.2:20)การได้อยู่ต่อพระพักตร์พระกุมารเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขานมัสการองค์พระบิดา

วันนี้ให้เราใคร่ครวญถึงท่าทีของเราต่อการเสด็จมาในโลกของพระเยซูหัวใจของคุณยังมีที่ว่างสำหรับการนมัสการพระเจ้าในวันฉลองการประสูติของพระองค์หรือไม่? – JBS

ชาวสวรรค์ลงมาร้องเพลง
เมื่อกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์เสด็จมาช่วยเราให้รอด

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง