ความหวังในพระเจ้า

วันที่ 17-12-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของ ท่านว่าอิมมานูเอล -อิสยาห์7:14

อ่าน: อิสยาห์ 53

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 7-9; วิวรณ์ 8

เย็นวันหนึ่งขณะขับรถกลับบ้านหลังงานเลี้ยงคริสตมาส ฉันกับครอบครัวขับผ่านคริสตจักรชนบทเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างกองหิมะสะท้อนแสงระยิบระยับ ฉันเห็นการประดับตกแต่งคริสตมาสของโบสถ์นั้นจากระยะไกล เส้นสายประดับไฟสีขาวถูกขดเป็นตัวหนังสือเขียนว่า ความหวัง คำนี้ฉายสว่างอยู่ในความมืดเตือนให้ฉันไม่ลืมว่า พระเยซูทรงเป็นความหวังของมนุษยชาติ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติ ผู้คนรอคอยพระเมสสิยาห์ ผู้ที่จะทรงแบกรับความบาปของพวกเขาและอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพวกเขา (อสย.53:12) พวกเขารอคอยพระเมสสิยาห์ผู้บังเกิดจากสาวพรหมจารีย์ที่จะให้กำเนิดบุตรชายที่เบธเลเฮม และจะเรียกนามท่านว่า อิมมานูเอลแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” (อสย.7:14) ในคืนที่พระเยซูประสูตินั้น ความหวังของพวกเขาก็เป็นจริง (ลก.2:1-14)

แม้ว่าเราจะไม่ได้รอคอยพระเยซูในสภาพของพระกุมารอีกแล้ว แต่พระองค์ยังคงเป็นความหวังของเรา เรารอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์(มธ.24:30) เรารอคอยบ้านในสวรรค์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา(ยน.14:2) และเราฝันถึงการใช้ชีวิตกับพระองค์ในอาณาจักรแห่งฟ้าสวรรค์ของพระองค์ (1 ธส.4:16) ในฐานะคริสเตียน เราหวังใจรอคอยอนาคตเพราะพระกุมารในรางหญ้าทรงเป็น “ พระ เยซู คริสต์ผู้ ทรง เป็น ความ หวัง ของ เรา” (1 ทธ.1:1) ตลอดไป – JBS

หัวใจของวันคริสตมาสคือคำว่า
“อิมมานูเอล” พระเจ้าทรงอยู่กับเรา!

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง