อภัยโทษในวันขอบพระคุณ

วันที่ 24-11-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น – 1 ยอห์น 1:7

อ่าน: 1 ยอห์น 1:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 22-23; 1 เปโตร 1

ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกาจะประกาศอภัยโทษให้แก่ไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าแห่งชาติประธานาธิบดีท่านหนึ่งพูดในพิธีอันสนุกสนานนี้ว่า “แขกผู้มีเกียรติของเราดูจะประหม่าเล็กน้อยยังไม่มีใครบอกเขาว่าผมจะให้อภัยโทษเขา”ไก่งวงผู้น่าสงสารสมควรที่จะประหม่าเพราะหากไม่มีการอภัยโทษครั้งนี้ มันคงไม่พ้นต้องเป็นอาหารเย็นวันขอบคุณพระเจ้าเป็นแน่

เมื่อพูดถึงความบาป สถานการณ์ของเราก็ไม่ต่างจากนี้ หากไม่มีการอภัยโทษจากพระเจ้าเราก็คงไม่พ้นต้องพินาศ สภาพนี้เป็นผลโดยตรงของการทำผิดของเรา พระคัมภีร์กล่าวว่า“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย”(รม.6:23)แต่เราพ้นจากโทษตายนี้ได้ เพราะพระบุตรของพระเจ้าแบกรับความบาปของเราที่พระกายของพระองค์บนกางเขน “เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1ปต.2:24) 1 ยอห์น 1:7 บอกเราว่าโลหิตของพระเยซู “ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น”

เรารับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าและรับชีวิตนิรันดร์ได้ เมื่อเรายอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์ฟื้นจากความตาย (รม.10:9) วันนี้ ลองพิจารณาดูว่าคุณจะตอบสนองต่อการอภัยโทษของพระเจ้าอย่างไร – JBS

ด้วยความเชื่อในพระคริสต์
เราได้รับการอภัยของพระเจ้าและพ้นจากโทษของบาป

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง