ลักษณะประจำครอบครัว

วันที่ 20-11-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร -มัทธิว5:9

อ่าน: มัทธิว 5:9, 38-48

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 14-15; ยากอบ 2

มีเพลงรวีวารศึกษาเก่าแก่เพลงหนึ่ง ที่ผมนึกถึงอยู่บ่อยๆ เนื้อเพลงพูดถึงสันติสุขอันเป็นพระพรที่พระเยซูประทานให้อย่างมากมาย“ฉันมีสันติสุขที่เกินความเข้าใจ อยู่ในใจฉัน อยู่ในใจฉัน!”

แต่มีบางสิ่งหายไปจากเพลงนี้สันติสุขของพระเจ้าเป็นของขวัญที่เราได้ชื่นชม เมื่อเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์(ยน.14:27;16:33)แต่พระองค์ไม่เคยต้องการให้เราเก็บสันติสุขนั้นไว้เพียงคนเดียว สันติสุขเป็นของขวัญที่ต้องแบ่งปันให้กับคนรอบตัว ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน สันติสุขควรจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นในความสัมพันธ์ท่ามกลางเรา และเป็นบรรยากาศของคริสตจักร

ในคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข” (มธ.5:9)ซึ่งบ่งบอกว่าเราต้องตั้งใจนำสันติสุขเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ของเรา เนื่องจากเรามีแนวโน้มว่าจะเป็นคนสร้างปัญหามากกว่าคนสร้างสันติ คำแนะนำนี้จึงมีความสำคัญ แล้วผู้สร้างสันติเป็นอย่างไร?ผู้สร้างสันติคือผู้ที่หันแก้มอีกข้างให้(มธ.5:39)ผู้ที่เดินไปไกลกว่าที่ขอ(มธ.5:41)รักศัตรูและอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเขา(มธ.5:44)

ทำไมเราต้องทำเช่นนั้น? เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสันติ และเมื่อเราสร้างสันติ “พระเจ้าจะทรงเรียก[เรา]ว่าเป็นบุตร”(มธ.5:9) การสร้างสันติเป็นลักษณะประจำครอบครัว – JS

สันติสุขของพระเจ้าและสันติสุขกับพระเจ้า
ทำให้เราสร้างสันติสุขเพื่อพระองค์ได้

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง