รู้สึกจน?

วันที่ 27-11-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน – สดุดี 86:1

อ่าน: สดุดี 86

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 30-32; 1 เปโตร 4

เราสามารถเข้าใจความรู้สึกของดาวิดในสดุดี86:1 ที่กล่าวว่า “ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน” ได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้แต่คนที่รวยที่สุดในพวกเราก็ควรเข้าใจว่าความยากจนและขัดสนที่ว่านี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่าเป็นเรื่องเงิน เวลาที่ริช เดอโวส มหาเศรษฐีพันล้านพูดกับกลุ่มคน เขามักจะพูดว่า “ผมเป็นเพียงคนบาปที่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณ”

สดุดี 86 บอกเราว่าความช่วยเหลือที่พระเจ้าประทานให้ ไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในสมุดบัญชีเมื่อเรายอมรับว่าเรายากจนและขัดสน ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าจะเทความร่ำรวยฝ่ายวัตถุให้กับเราแต่เพื่อเราจะเปิดประตูสู่ทรัพย์สมบัติอื่นที่มีค่ามากกว่า

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อคนยากจนและขัดสน พระองค์จะ “สงวน” ชีวิตของเราไว้ และ“ช่วย” ผู้ที่เชื่อในพระองค์ (สดด.86:2) พระองค์จะ “ทรงพระกรุณา” และ “พร้อมที่จะประทานอภัย” (สดด.86:3 และ สดด86:5) พระองค์จะทรงฟังและตอบคำอธิษฐาน(สดด.86:6-7)

แต่เราต้องไม่รับพระพรของพระเจ้าโดยไม่ตอบแทน เราต้องรับผิดชอบเรียนรู้วิถีทางของพระเจ้า ดำเนินในความจริงของพระองค์ “ยำเกรงพระนามของพระองค์” สรรเสริญพระองค์และ “เทิดทูนพระนามของพระองค์” (สดด.86:11-12)

คุณคิดว่าตัวเองเป็นคน “ยากจนและขัดสน” หรือไม่? ถ้าเช่นนั้น ยินดีต้อนรับ ขอให้เราอย่าลืมพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมดที่พระเจ้าประทานใหแก่เราและอย่าลืมตอบสนองอย่างสมควรต่อพระเมตตาของพระองค์ -JDB

บุคคลที่ยากจนที่สุด
คือผู้ที่มั่งคั่งแต่เงินเพียงอย่างเดียว

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง