ระวัง!

วันที่ 16-11-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมา บัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้ว ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว -1ยอห์น2:18

อ่าน: 1 ยอห์น 2:18-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 3-4; ฮีบรู 11:20-40

เวลาเจ้าหน้าที่กองสืบสวนกลางของสหรัฐสอนพนักงานธนาคารให้สังเกตธนบัตรปลอมพวกเขาจะให้พนักงานดูทั้งธนบัตรจริงและธนบัตรปลอม การจะดูของปลอมออก พวกเขาต้องมองหาสิ่งที่แตกต่างกัน ระหว่างธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอม ไม่ใช่มองหาสิ่งที่เหมือนกัน

ใน 1 ยอห์นบทที่ 2 อัครทูตยอห์นช่วยปกป้องผู้เชื่อจากความคิดนอกรีต ด้วยการชี้ให้เห็นตัวอย่างของคริสเตียนปลอมและผู้สอนเท็จสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณของยุคสุดท้ายคือการมาของปฏิปักษ์พระคริสต์(1 ยน.2:18)ปฏิปักษ์พระคริสต์คือผู้ที่กล่าวอ้างว่ามีสิทธิและอำนาจของพระเจ้า แต่ไม่มี หรือผู้ที่ปฏิเสธและต่อต้านพระเจ้าและคำสอนของพระองค์

ยอห์นให้ข้อสังเกตสามข้อที่บอกว่าใครคือผู้สอนเท็จที่ถูกควบคุมโดยวิญญาณของปฏิปักษ์พระคริสต์ คือ พวกเขาออกไปจากพวกเรา(1 ยน.2:19) พวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์(1 ยน.2:22)และลวงผู้เชื่อให้ห่างจากพระเยซู(1 ยน.2:26)ยอห์นหนุนใจให้ผู้เชื่อป้องกันตัวเองจากปฏิปักษ์พระคริสต์ด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในเรา ด้วยการรู้ความจริงและมีความสัมพันธ์กับพระเยซู

เราปกป้องตัวเองจากคำสอนผิดและการหลอกลวงได้ หากเรารู้จักสิ่งเทียมเท็จและพึ่งพาในความจริงแท้คือ พระเยซูคริสต์ – MW

ระวัง: มารอาจเติมความจริงเล็กน้อยลงในความเท็จ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง