การกระทำและผล

วันที่ 30-11-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้น คือพระเยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก – โรม 5:15

อ่าน: โรม 5:12-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 37-39; 2 เปโตร 2

24 พฤศจิกายน 1971 ดี.บี.คูเปอร์ จี้เครื่อง-บินที่บินจากพอร์ตแลนด์ไปซีแอตเติลโดยขู่ว่าจะระเบิดเครื่องถ้าไม่ได้เงิน 200,000 ดอลล่าร์ หลังจากเครื่องลงจอดเพื่อรับเงินค่าไถ่เขาสั่งให้เครื่องบินบินขึ้นอีกครั้ง จากนั้นบันไดหลังของเครื่อง 727 ก็ถูกเลื่อนลงมาและเขากระโดดร่มหายไปในความมืด ไม่มีใครจับเขาได้และคดีก็ยังไม่ปิด การกระทำนี้พลิกผันยุคสมัยของการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน จากความไว้วางใจและมั่นใจกลายเป็นความสงสัยและความกลัว สิ่งที่เขาทำ มีผลกระทบต่อเราทุกคน

พระคัมภีร์อธิบายการกระทำสองอย่างที่เปลี่ยนโลกไปมากกว่านั้น คือการตัดสินใจของอาดัมทำให้ความบาปและความตายเข้ามาในโลก“และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” (รม.5:12) แต่พระเจ้าทรงประทานการเยียวยาให้พ้นจากผลของความบาป โดยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน “ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวง เพราะการละเมิดครั้งเดียว [ของอาดัม] ฉันใด การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว [ของพระคริสต์] ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น” (รม.5:18)

พระคริสต์ทรงทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ พระองค์ปลดแอกจากอำนาจของความบาปและความตายด้วยการฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ประทานการอภัยและชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่ยอมรับของขวัญจากพระองค์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเรา – DCM

กางเขนของพระคริสต์
ยกโทษบาปที่มาจากการตัดสินใจของอาดัมได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง