ส่วนผสมที่ลงตัว

วันที่ 29-10-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคน…ด้วยใจสุภาพ – 1 เปโตร 3:15

อ่าน: มัทธิว 22:34-39; 28:16-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 18-19; 2 ทิโมธี 3

แม้ฝีมือการทำครัวของผมจะพัฒนาไปไม่ถึงไหน แต่บางครั้งผมก็ยังเอาส่วนผสมกึ่งสำเร็จรูปสักกล่องมาทำเค้ก หลังจากใส่ไข่น้ำมันพืช และน้ำ ผมก็คนให้เข้ากัน หากจะทำเค้กให้ถูกปาก สิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนผสมที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ผมคิดถึงภาพความสัมพันธ์ที่กล่าวไว้ในพระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด(มธ.22:36-38)กับพระมหาบัญชา(มธ.28:19-20) ในขณะที่เราประกาศพระกิตติคุณ

ตอนที่พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ ให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก พระองค์ยังสั่งว่าไม่ให้พวกเขาหยาบคายหรือไม่ใส่ใจพระองค์ตรัสว่า “บัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น” คือการรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและสิ้นสุดความคิด และตรัสต่อจากนั้นทันที ด้วยการทรงเรียกให้ “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”(มธ.22:37-39) พระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั้งเล่มกล่าวซ้ำหลายครั้งเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความเมตตากรุณาและเอาใจใส่แบบนี้ รวมทั้งใน “บทแห่งความรัก”(1คร.13)และในคำแนะนำของเปโตรให้ตอบคนที่ถามถึงเหตุที่เรามีความหวังใจ“ด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ”(1 ปต.3:15)

เมื่อเรากระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวประเสริฐ เราต้องใส่ส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ คือ พระกิตติคุณเที่ยงแท้กับความรักแบบพระเจ้าลงไปให้เหมาะสมเสมอ เค้กหอมหวานแสนอร่อยชิ้นนี้จะอบออกมาได้ที่ เมื่อได้รับความอบอุ่นแห่งความรักของพระองค์ – DCM

คนที่เป็นพยานดีที่สุด
คือคนที่เป็นพยานด้วยชีวิต

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง