นโยบายห้ามยิ้ม

วันที่ 7-10-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา – ยอห์น 13:35

อ่าน: ยอห์น 13:31-35

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 28-29; ฟีลิปปี 3

ปกติแล้วจะมีคนบอกเราให้ยิ้ม เวลาจะถ่ายรูปเรา แต่ในบางพื้นที่ของสหรัฐ มีการบังคับใช้นโยบายห้ามยิ้มเวลาถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ เนื่องจากเกิดการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล กรมควบคุมการขนส่งจึงตรวจสอบรูปภาพที่ถ่ายใหม่อย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นไม่ซ้ำกับภาพที่มีในระบบแล้ว หากมีใครถ่ายรูปโดยใช้ชื่อปลอม ก็จะมีสัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ ซึ่งตั้งแต่ปี 1999 ถึง 2009 สามารถยับยั้งผู้ที่โกงการสอบใบอนุญาตขับขี่ได้ถึง 6,000 ราย แต่ทำไมต้องห้ามยิ้ม? เพราะเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าสามารถทำงานได้ง่ายกว่า หากบุคคลนั้นแสดงสีหน้าปกติ

พระเยซูทรงแนะนำวิธีที่ดีที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคริสเตียน โดยได้ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยน.13:35) มีวิธีที่เราจะสำแดงความรักแก่พี่น้องผู้เชื่อนั้นมากมายพอๆ กับจำนวนผู้คนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนุนใจ การเยี่ยมเยียน เลี้ยงอาหาร การตักเตือนอย่างสุภาพ คำอธิษฐานเผื่อ ข้อพระคัมภีร์ การรับฟังปัญหา หรือแค่รอยยิ้มที่เป็นมิตร

อัครสาวกยอห์นเขียนไว้ว่า “เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง” (1 ยน.3:14) ผู้อื่นรู้ได้ว่าเรารู้จักและรักองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อได้เห็นความห่วงใยที่เรามีต่อพี่น้องคริสเตียนคนอื่นใช่หรือไม่? – AMC

วิธีวัดความรักที่เรามีต่อพระเจ้าคือ
ดูว่าเราสำแดงความรักต่อบรรดาบุตรของพระองค์มากแค่ไหน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง