ทำเล ทำเล ทำเล

วันที่ 5-10-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตร – โคโลสี 1:13

อ่าน: โคโลสี 1:3-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 23-25; ฟีลิปปี 1

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐทุกวันนี้เป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ราคาบ้านตกต่ำลงอย่างมาก และยิ่งยากขึ้นไปอีกหากคุณพยายามเทขายที่ดินเพื่อหากำไร ดังนั้นในการแข่งขันด้านอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นต้องระลึกถึงคติพจน์นี้ไว้เสมอ “สิ่งสำคัญสามประการในการซื้อขายที่ดินคือ ทำเล ทำเล และทำเล”

เช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซู การรู้ทำเลที่ตั้งฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จ ในการเดินทางผ่านอาณาเขตของโลกที่ตกต่ำใบนี้ เปาโลเตือนเราว่า เรามีที่อยู่ใหม่ในพระคริสต์ผู้ทรงช่วยเราให้พ้น “จากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตร” (คส.1:13) การได้รู้ว่าเราถูกย้ายเข้าสู่อาณาจักรของพระเยซูโดยพระคุณอันแสนมหัศจรรย์ของพระองค์แล้ว ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ขณะนี้พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองหัวใจและความคิดของเรา และเราเป็นประชากรของพระองค์ที่สำนึกในพระคุณ พระประสงค์ของพระองค์จึงเป็นเป้าหมายของเรา และวิถีของพระองค์กลายเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตและความประพฤติทั้งสิ้นของเรา และเมื่อเราต้องเลือก เราก็ต้องเลือกที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์

ดังนั้น หากการทดลองและความมืดที่ล่อลวงเราจากที่เดิมซึ่งเราเคยอยู่มาคุกคามการครอบครองของพระองค์ในใจเรา จงจำรหัสไปรษณีย์ใหม่ของคุณให้ดีคือ โคโลสี 1:13! – JS

ประชากรในราชอาณาจักรของพระเจ้า
ควรมีจริยาวัตรที่เหมาะสม

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง