ผู้ประกาศอย่างมีกลยุทธ

วันที่ 7-9-2011 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แปลโดย Premika Joi

อ่าน: มาระโก 4:21-34

 

พระเยซูประกาศอย่างมีกลยุทธเสมอ  เมื่อใดก็ตามที่ฝูงชนล้อมรอบพระองค์ พระองค์ทรงนั่งลงสอนพวกเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าโดยไม่รอช้า แต่พระองค์ทรงสอนพวกเขาด้วยวิธีการอย่างไร พระองค์ทรงใช้การเล่าเรื่อง เช่น ชาวนากับการหว่านเมล็ดพืช (มาระโก 4:1-8) เมล็ดพืชที่งอกขึ้นโดยไม่มีใครทันสังเกต (มาระโก 4:26-29) เมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ เติบโตเป็นต้นไม้ให้ร่มเงาได้ (มาระโก 4:30-32) เมื่อเล่าเรื่องต่างๆ เหล่านี้พระองค์ไม่ทรงขยายความหรืออธิบาย พระองค์เพียงแต่ตรัสว่า “ใครมีหูฟังได้ ควรฟังและเข้าใจ” (มาระโก 4:9, มาระโก 4:23)

 

แต่กับเหล่าสาวกพระเยซูทรงใช้วิธีที่ต่างออกไป พระเยซูทรงอธิบายความหมายของคำอุปมา (มาระโก 4:10-20) มาระโกบอกเราว่า นี่คือกลยุทธการสื่อสารของพระเยซู พระองค์ทรงสอนประชาชนด้วยการเล่าเรื่องที่กระตุ้นความเชื่อ แต่ทรงอธิบายความหมายแก่คนที่ต้องการจะรู้จริงๆ เท่านั้น (มาระโก 4:33-34) คน “ที่มีหู” ก็จะละจากฝูงชนที่ไม่เชื่อออกมาเป็นสาวกของพระเยซูในที่สุด

 

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สถานีวิทยุคริสเตียนหลายแห่งในประเทศออสเตรเลียได้ทดลองใช้วิธีการของพระเยซูในการออกอากาศ สถานีเหล่านี้เปิดทั้งเพลงคริสเตียนและเพลงทั่วไปที่อยู่ในกระแส และแทนที่จะใช้การประกาศแบบปูพรม ผู้ประกาศจะเน้นความเป็นกันเองกับผู้ฟัง และกระตุ้นความสนใจฝ่ายวิญญาณด้วยการสัมภาษณ์แบบเน้นการเป็นพยาน และ “สปอตโฆษณาพระเจ้า” สั้นๆ พระกิตติคุณถูกนำเสนอให้กับผู้ฟัง “ตามที่เขาจะสามารถฟังและเข้าใจได้” (มาระโก 4:33) โดยถ้าใครต้องการรู้มากขึ้นก็จะมีการติดต่อเป็นการส่วนตัวต่อไป

 

การออกอากาศแบบนี้ แม้มีการไม่เห็นด้วยในตอนแรก แต่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและประสบผลสำเร็จ  บางสถานีผู้ฟังมากกว่า 60% ไม่ใช่คริสเตียน และชีวิตของผู้ฟังหลายคนได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่สถานีวิทยุเข้าถึงคนด้วยวิธีนี้ไม่ใช่วิธีแปลกใหม่ พวกเขาเพียงแค่ทำตามวิธีการประกาศของพระเยซู

 

คำอุปมาของพระเยซูมีผลกระทบต่อจิตใจและความนึกคิดของคุณอย่างไร  คุณจะแบ่งปันความเชื่ออย่างไรหลังจากคุณเรียนรู้เคล็ดลับวิธีการประกาศของพระเยซูแล้ว

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง