ทำไมต้องทำงาน?

วันที่ 21-9-2011 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แปลโดย Kevalin GaiLd

ลองนึกย้อนกลับไปช่วงเวลาที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่โรงเรียน ที่โบสถ์ ที่ทำงาน งานอาสาสมัคร หรือทีมกีฬา ลองนึกย้อนความทรงจำนั้นให้ชัดเจน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ เป้าหมายหลักของทีมคุณคืออะไร? เตรียมการนำเสนอในชั้นเรียน? ประกาศข่าวประเสริฐกับคน 500 คน? เพิ่มยอดขายอีก 25% ในสามอำเภอ? ชนะการแข่งขันระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ? แล้วทีมของคุณทำสำเร็จตามเป้าหมายนั้นรึเปล่า? อะไรทำให้ความพยายามของทีมคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว? ใครทำงานหนักที่สุดในทีม? แล้วมีใครไม่ตั้งใจทำให้เต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการไหม?

 

แทบทุกทีมมักจะมีคนที่โดดเด่น คนที่ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และคนฉลาดที่ “ใช้ทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์ได้” และมีอีกหลายคนที่มีความสามารถท่วมท้น แต่ขี้เกียจและขาดการลงมือทำ คนประเภทที่ “จับเหยื่อของเขาไม่ได้” (สุภาษิต 12:27)

 

คนที่ไม่ใช้โอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์หรือทำตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายไม่ได้นั้น ไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเขาเองเท่านั้น แต่ทำร้ายเพื่อนร่วมทีมด้วย พระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงคุณค่าของการทำงานไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น

“วิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี” (สุภาษิต 13:4)

“แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอน แต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้น” (สุภาษิต 21:5)

“เปรมปรีด์ในการงานของตน ด้วยว่านั่นเป็นส่วนของเขา”
(ปัญญาจารย์ 3:22)

“ยินดีปรีดาในการงานของตน…นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า”
(ปัญญาจารย์ 5:19)

“ผู้ทำงาน[หนัก]สมควรจะได้รับค่าจ้างของตน”
(ลูกา 10:7)

พระเยซูยังตรัสอีกว่า “อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไป แต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิต” (ยอห์น 6:27) จงตั้งเป้าหมายของคุณไว้ดังนี้ คือ ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำให้สำเร็จ และระลึกไว้เสมอว่า “โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” (1 โครินธ์ 15:58)

 

พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำอะไร?
คุณพยายามเต็มที่เพื่อทำสิ่งนั้นให้สำเร็จหรือไม่? อย่างไร?

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง