เรื่องของกำแพง

วันที่ 29-9-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง – เอเฟซัส2:14

อ่าน: เอเฟซัส 2:11-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 7-8; เอเฟซัส 2

ขณะไปเที่ยวชมซากกำแพงเฮเดรียนในประเทศอังกฤษตอนเหนือ ผมคิดว่านี่คงจะเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุด เกี่ยวกับความสำเร็จของจักรพรรดิเฮเดรียน ผู้เรืองอำนาจในปี117 ก่อนคริสตกาล ทหาร 18,000 นายช่วยกันสร้างแนวกำแพงยาว 129 กม. เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกอนารยชนทางเหนือ

ผู้คนรู้จักจักรพรรดิเฮเดรียนว่าเป็นผู้สร้างกำแพงป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามารุกราน ในทางตรงกันข้าม ผู้คนรู้จักพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นผู้ทำลายกำแพงฝ่ายวิญญาณเพื่อให้มนุษย์เข้ามาหาพระองค์ได้

เมื่อคริสตจักรในยุคแรกพบกับความตึงเครียดระหว่างผู้เชื่อที่เป็นคนยิวและคนต่างชาติ เปาโลบอกกับพวกเขาว่า พวกเขามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในครอบครัวของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์“เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง…เพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุขเพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน”(อฟ.2:14-15,18)

สิ่งที่งดงามของความเชื่อคริสเตียนคือ ความเป็นเอกภาพของผู้ติดตามพระเยซู พระคริสต์ทรงทำลายสิ่งที่ขวางกั้นมนุษย์ออกจากกัน โดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน แล้วทรงนำพวกเรากลับมารวมกันในมิตรภาพและความรักแท้ – DCM

เอกภาพของคริสเตียนเริ่มต้นที่กางเขน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง