คิดนอกกรอบ

วันที่ 22-9-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเรา เพื่อจะได้ชีวิต -ยอห์น5:40

อ่าน: ยอห์น 5:35-47

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 10-12; กาลาเทีย 1

ดร.แจ็ค เมซิโรว์ ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งวิทยาลัยครูโคลัมเบีย เชื่อว่าองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้ใหญ่เรียนรู้คือ การที่ต้องท้าทายความคิดที่ฝังแน่นและสำรวจความเชื่อตัวเองอย่างพินิจพิเคราะห์ ดร.เมซิโรว์กล่าวว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า “ความสับสนแบบจับต้นชนปลายไม่ถูก”ซึ่งจะ “ช่วยให้คุณพิจารณาทบทวนสมมติฐานของคุณอย่างละเอียด ซึ่งตรงข้ามกับคำพูดที่ว่า“ฉันตัดสินใจแล้ว อย่าให้ข้อเท็จจริงมาทำให้ฉันสับสนอีก”

เมื่อพระเยซูทรงรักษาโรคในวันสะบาโตพระองค์ทรงท้าทายความเชื่อที่ผู้นำศาสนาหลายคนยึดมั่นอย่างเคร่งครัด ทำให้พวกเขาพยายามปิดปากพระองค์(ยน.5:16-18) พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต”(ยน.5:39-40)

ออสวอล์ด แชมเบอร์ให้ข้อสังเกตว่า “พระเจ้าทรงมีหนทางที่จะใช้ข้อเท็จจริงทำให้หลักการของคนคนหนึ่งหวั่นไหว หากหลักการเหล่านั้นขัดขวางจิตวิญญาณของเขาไว้จากพระองค์”

สถานการณ์ที่ทำให้เราสงสัยในความเชื่อ อาจทำให้เราได้เข้าใจและเชื่อในพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น หากเรายอมคิดใคร่ครวญและเข้าหาพระองค์- DCM

ชีวิตไร้ค่า
หากขาดซึ่งการใคร่ครวญ – โสกราตีส

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง