ข้อดีของงาน

วันที่ 5-9-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา” – ปฐมกาล 1:26

อ่าน: ปฐมกาล 1:26-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 146-147; 1 โครินธ์ 15:1-28

คริสเตียนบางคนเติบโตมากับความเชื่อว่างานเป็นสิ่งไม่ดี เพราะเป็นคำสาปแช่งที่เกิดจากความบาปของอาดัมและเอวา หากความเชื่อผิดๆ นี้ไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้เรารู้สึกว่างานที่เราทำในแต่ละวันนั้นไม่สำคัญสำหรับพระเจ้า หรือไม่สำคัญเท่ากับงานของมิชชันนารีหรือศิษยาภิบาล ซึ่งไม่ตรงกับที่ปฐมกาล 1:26-31 สอนเรา

ประการแรก เราได้รู้ว่าพระองค์เองก็ทรงทำงาน เห็นได้จากกระบวนการในการทรงสร้างและทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ด จากนั้น พระคัมภีร์บอกว่าเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) และเราได้รับสิทธิอำนาจเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราต้องทำงานเพื่อดูแลสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น แน่นอนว่าการดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นงานที่มีเกียรติ เพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างไว้นั้น “ดีนัก” (ปฐมกาล 1:31)

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าตรัสว่างานของพระองค์นั้นดีก่อนที่ความบาปจะเข้ามา พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า งานไม่ใช่ผลของความบาป งานจึงไม่ใช่คำสาป เราได้เห็นแนวคิดนี้อีกครั้งในปฐมกาล 2 เมื่อพระเจ้า “ทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15)

ให้เราทำงานในแต่ละวันของเราด้วยความตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในสิ่งที่ทรงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำหรือการทำสิ่งใดเพื่อช่วยเหลือครอบครัว – RK

พระเจ้าข้า ขอโปรดประทานงานให้จนกว่าชีวิตจะหาไม่
และขอประทานชีวิตให้จนกว่างานจะสำเร็จ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง