เหมือนฝูงแกะ

วันที่ 9-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ โดยมือของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ – สดุดี 77:20

อ่าน: สดุดี 77:11-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 77-78; โรม 10

ระหว่างการสาธิตการต้อนแกะโดยใช้สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ ผู้ฝึกสุนัขอธิบายว่าแกะจะกลัวสัตว์ร้ายมาก วิธีที่มันมักใช้ป้องกันตัวให้พ้นจากสัตว์ที่เป็นนักล่าคือ การเกาะกลุ่มกันให้แน่น “แกะที่อยู่ตัวเดียวคือแกะที่ตายแล้ว” ผู้ฝึกกล่าว “เวลาที่สุนัขจะเคลื่อนฝูงแกะ มันจะคุมแกะให้อยู่ด้วยกันเสมอ”

พระลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ที่ทรงเป็นพระผู้เลี้ยง เป็นสิ่งที่เตือนเราได้ดียิ่งว่า เราต้องการกันและกันมากเพียงใดในชุมชนแห่งความเชื่อ ผู้เขียนสดุดีเขียนถึงการอพยพของอิสราเอลจากอียิปต์ไว้ว่า “แล้วพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะและนำเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะ พระองค์นำเขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว” (สดด.78:52-53)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะของพระเจ้า เราผู้วางใจในพระคริสต์อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ โดยพระหัตถ์ที่ปกป้องและรายล้อมด้วยพี่น้องที่ช่วยกันกำบังภัย เราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายที่ประกอบด้วยผู้เชื่อ ที่ซึ่งมีความปลอดภัยและการรับผิดชอบพึ่งพากัน

หากเรามีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะคิดและกระทำในฐานะสมาชิกของฝูงแกะ เราก็ต้องรับเอาแนวคิดแบบ “เรา” แทนที่จะเป็นแนวคิดแบบ “ฉัน” ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรามีพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยง และมีเพื่อนๆ ผู้เชื่อล้อมรอบเรา เราจึงพบความปลอดภัยในฝูงแกะ – DCM

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะของพระเจ้า
เราได้รับการปกป้องโดยพระองค์และโดยกันและกัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง