สัญญาที่เชื่อถือได้

วันที่ 18-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมน โดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า – 2 โครินธ์ 1:20

อ่าน: 2 พงศาวดาร 6:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 100-102; 1 โครินธ์ 1

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก รัฐบาลอเมริกาออกกฎหมายที่เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อป้องกันประชาชนจากการกระทำของมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่ามาจากธนาคาร ธนาคารหลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องธนาคารได้ส่งจดหมายแจ้งเรื่องความเปลี่ยนแปลงให้ฉันรู้ แต่เมื่ออ่านจบฉันกลับมีคำถามมากกว่าคำตอบ วลีที่ว่า “เราอาจ” และ “อยู่ในดุลพินิจของเรา” ฟังดูไม่เหมือนสิ่งที่ฉันควรจะเชื่อถือเท่าไหร่นัก!

ในทางตรงข้าม พันธสัญญาเดิมบันทึกว่าพระเจ้าตรัสว่า “เราจะ” หลายครั้ง พระเจ้าทรงสัญญากับดาวิดว่า “เราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้น ผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์” (2 ซมอ.7:12-13) ถ้อยคำเหล่านี้แน่นอนกษัตริย์โซโลมอนรับรู้ว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ จึงตรัสในคำอธิษฐานอุทิศถวายพระวิหารว่า “พระองค์ได้ทรงกระทำกับดาวิด

บิดาของข้าพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์ ตามบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ท่าน พระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จในวันนี้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์” (2 พศด.6:15) หลายศตวรรษหลังจากนั้น อัครทูตเปาโลกล่าวว่า พระสัญญาทุกประการของพระเจ้าก็ “จริง” ในพระเยซู (2 คร.1:20)

ในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราวางใจในพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ ผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ – JAL

เมื่อเรามีความเชื่อ เราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำกิจ
ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้เสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง