ลงมือทำ

วันที่ 16-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่า “พวกท่านจง เลี้ยงเขาเถิด” มาระโก 6:37

อ่าน: มาระโก 6:30-44

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 94-96; โรม 15:14-33

“พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด”(มก.6:37)เป็นการง่ายที่เราจะไม่ทันได้ยินถ้อยคำนี้ที่พระเยซูตรัส ฝูงชนกลุ่มใหญ่ได้รวมตัวกันเพื่อจะฟังพระองค์ เย็นวันนั้น เหล่าสาวกเริ่มกังวลและกดดันพระเยซูให้ส่งพวกเขากลับบ้านไป(มก.6:36) “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด” พระเยซูตรัสตอบ(มก.6:37)

ทำไมพระองค์ถึงตรัสเช่นนั้น? ยอห์น 6:6 กล่าวว่า พระองค์ทรงทดสอบพวกเขาหรือพระองค์อยากเห็นว่าเหล่าสาวกเชื่อวางใจหรือไม่ว่าพระองค์จะทำการอัศจรรย์ ก็อาจจะใช่ แต่ดูเหมือนว่าพระองค์อยากเห็นเหล่าสาวกปรนนิบัติฝูงชน ลงมือทำงานกับพระองค์ และเพื่อพระองค์ และแล้วพระองค์ทรงอวยพรสิ่งที่พวกเขานำมาให้พระองค์ คือ ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว และทรงสำแดงการอัศจรรย์เลี้ยงคน 5,000 คน

ผมคิดว่า พระเยซูตรัสถ้อยคำนี้แก่เราด้วย เมื่อคนที่อยู่รอบตัวเรา มีความขาดแคลนและจำเป็น และเราก็นำความจำเป็นนี้ไปอธิษฐานต่อพระเยซู “เจ้าจงทำอะไรบางอย่างเถิด” พระเยซูตรัสบ่อยครั้ง “แต่พระองค์เจ้าข้า”เราตอบ “ลูกไม่มีเวลา ไม่มีทรัพย์ หรือกำลังมากพอ” เราคิดผิดอย่างยิ่งเมื่อพระเยซูบอกให้เรามีส่วนร่วม พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะทรงทำกิจผ่านทางเราให้สำเร็จได้อย่างไร

สิ่งที่เราต้องมีคือ ความเชื่อ และนิมิต คือความสามารถที่จะมองเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์ และพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการให้ – RK

เมื่อพระเจ้าสั่งให้ทำ พระองค์ทรงเตรียมปัจจัย
ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จไว้ให้เราแล้ว

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง