พระเจ้าเป็นหนี้?

วันที่ 14-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงซ่อมพฤติการณ์และการกระทำของเจ้าเสีย – เยเรมีย์ 7:3

อ่าน: เยเรมีย์ 7:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 89-90; โรม 14

เพื่อนส่งรูปของคริสตจักรที่งดงาม 20 แห่งทั่วโลกมาให้ผม คริสตจักรเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่ห่างไกลอย่างไอซ์แลนด์ และอินเดีย แต่ละแห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์

สถานนมัสการที่งดงามที่สุดในยุคของเยเรมีย์ คือ พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ที่กษัตริย์โยสิยาห์เพิ่งจะทรงให้บูรณะฟื้นฟู (2 พศด.34-35) ประชาชนยึดติดกับพระวิหารที่งดงามตระการตา (ยรม.7:4) และหลงคิดไปว่าการที่มีพระวิหารหมายความว่า พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาไว้จากศัตรู

แต่เยเรมีย์ชี้ให้เห็นบาปในชีวิตของพวกเขา (ยรม.7:3, ยรม.7:9-10) พระเจ้าจะไม่พอพระทัยตัวอาคารงดงามที่สร้างในพระนามของพระองค์ หากไม่มีความงามปรากฏในใจของผู้ที่ไปนมัสการที่นั่น พระองค์ไม่ได้ทรงสนพระทัยการนมัสการตามแบบแผนที่แสดงออกภายนอก แต่ไม่ได้สอดคล้องกับความบริสุทธิ์ภายในใจ ทั้งยังเป็นความคิดที่ผิดที่คิดว่าพระเจ้าทรงปกป้องคนของพระองค์ เพียงเพราะกิจกรรมทางศาสนาที่พวกเขาทำ

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน และสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ พระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณที่ทรงต้องตอบแทนเรา เราไม่อาจบงการพระองค์ได้ กิจกรรมที่แสดงออก มีไว้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และช่วยให้เราดำเนินชีวิตแตกต่างจากผู้อื่นที่อยู่ในโลก – CPH

จงจำไว้ว่า
เราบงการพระเจ้าไม่ได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง