ปาพระคัมภีร์ใส่

วันที่ 11-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพญามารจะได้มาทดลอง – มัทธิว 4:1

อ่าน: มัทธิว 4:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 81-83; โรม 11:19-36

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยดีตอนที่พระเยซูทรงเริ่มทำพันธกิจ ในมัทธิว 3 พระองค์ทรงรับบัพติศมา และได้ยินถ้อยคำยืนยันจากพระบิดาว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มธ.3:17) แต่แล้วสิ่งต่างๆ ก็กลับเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง

เกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา เป็นการทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระองค์เข้าสู่การเผชิญหน้าระหว่างอำนาจของสวรรค์และนรก ขอบพระคุณพระเจ้าที่ชัยชนะของพระเยซูต่อการทดลอง ได้ให้แบบอย่างอันยิ่งใหญ่สำหรับในยามที่เราอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่มารคอยยั่วยุให้เราทำบาป

น่าสังเกตว่ามารเข้าหาพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยและหิวโหย ซาตานใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้กับเรา รอคอยช่วงเวลาที่เราอ่อนแอ ล่อเราด้วยเหยื่อที่เป็นคำแนะนำอันยั่วยวนใจ ซึ่งเสนอวิธีบรรเทาความเจ็บปวดที่รวดเร็ว และเป็นโอกาสที่เราจะก้าวหน้า เมื่อเราเผชิญกับความท้าทายแบบนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตามแบบอย่างพระเยซูด้วยการปา “พระคัมภีร์” ใส่ซาตาน! พระเยซูทรงตอบสนองการทดลอง โดยอ้างข้อพระคัมภีร์ “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ.4:4; ฉธบ.8:3) พระคัมภีร์มีข้อพระคำที่พูดถึงตัณหา ความโลภ การมุสา และบาปอื่นๆ อยู่มากมาย หากเราท่องจำไว้ เราก็จะใช้ได้เมื่อถูกโจมตี ทำให้เรามีโอกาสสูงสุดที่จะชนะ! -JS

เมื่อมารโจมตี
จงโต้กลับด้วยพระวจนะของพระเจ้า

Tags:

One Response

  1. ข้าพระองค์สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ สดุดี 119:11 และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ มัทธิว 6:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง