นกน้อย ดอกไม้และผม

วันที่ 24-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตน – ลูกา 12:22

อ่าน: ลูกา 12:22-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 116-118; 1 โครินธ์ 7:1-19

ในละครโทรทัศน์สมัยก่อนเรื่องหนึ่ง มีหลายตอนที่อดีตร้อยตำรวจโทมักจะพูดกับตำรวจหนุ่มๆ ที่จะออกตรวจตราบนท้องถนนว่า “เวลาออกไปข้างนอกให้ระวังตัว!” ซึ่งเป็นทั้งคำแนะนำที่ดี และคำพูดที่มีเมตตา เพราะเขารู้ว่าอาจเกิดอะไรขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

พระเยซูได้ทรงเตือนบรรดาผู้ติดตามพระองค์ เช่นกัน แต่ด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นกว่า ลูกา 11 จบลงอย่างไม่ค่อยดีว่า “พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีก็ตั้งต้นโจมตี และยั่วเย้าพระองค์ หมายจะให้ตรัสต่อไปหลายประการ” (ลก.11:53)ลูกาเล่าต่อไปว่า พระเยซูได้ทรงให้คำแนะนำที่เต็มไปด้วยความเมตตาแก่เหล่าสาวกนั้น “ระวัง”(ลก.12:1) แต่ต้องไม่กระวนกระวายหรือกลัว(ลก.12:4-7, 22)

พระเยซูทรงสัญญาที่จะปกป้อง คุ้มครองและดูแลเหล่าสาวกเมื่อพวกเขาออกไปในโลกพระองค์ทรงรับประกันกับพวกเขา เพราะพระองค์ทรงห่วงใยสิ่งสามัญอย่างเช่น นก และดอกไม้ ดังนั้นพระองค์จะทรงดูแลบรรดาผู้เชื่อ “ฝูงแกะเล็กน้อย” ของพระองค์อย่างแน่นอน (ลก.12:24-32)

เราไม่อาจรู้อนาคต แต่เรารู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็อยู่ภายใต้สายพระเนตรแห่งความรัก ความห่วงใยและการเฝ้าดูของพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญของเรา และทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีกด้วย! – DCE

หากพระเยซูทรงใส่พระทัยดอกไม้และนก
พระองค์ย่อมทรงห่วงใยคุณและผมอย่างแน่นอน

Tags:

One Response

  1. If God realing care you, care for others and sharing the good news about Jesus christ for them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง