ถึงเวลาสวมเกราะ

วันที่ 7-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า – เอเฟซัส 6:17

อ่าน: เอเฟซัส 6:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 72-73; โรม 9:1-15

ฉันค้นพบอย่างรวดเร็วว่า เด็กชายคนหนึ่งที่ท่องพระธรรมในชั้นเรียนเด็กของคริสตจักรไม่ค่อยรู้พระคัมภีร์มากนัก เขายกพระธรรมเอเฟซัส 6:17 ขึ้นมาอ้างจากที่เราศึกษาเรื่องยุทธภัณฑ์ฝ่ายจิตวิญญาณ “จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า”

ตอนที่เขายกพระคัมภีร์ข้อนี้ขึ้นมา เขาพูดว่า “ผมคิดว่า ผมไม่ต้องจำตัวเลข เพราะเป็นแค่ตัวเลขบอกเวลา” เขาคิดว่าตัวเลขหมายถึง ใกล้จะถึงเวลา 6:17 น. บนนาฬิกาในตอนเย็น ฉันยิ้มแล้วเปิดพระคัมภีร์ ชี้ให้เขาเห็นว่าตัวเลขนั้นหมายถึง บท และข้อพระคัมภีร์

เรารู้ว่าการอ้างอิงพระคัมภีร์ เป็นประโยชน์การสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจของเราเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง (สดด.119:11) การท่องจำข้อพระคัมภีร์จะทำให้ข้อพระคำอยู่ในใจเรา เพื่อเราจะสามารถต่อต้านการโจมตีของมารซาตาน (อฟ.6:10-18) ตัวอย่างเช่น เมื่อมารทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร พระคริสต์ต้านทานมารด้วยการอ้างข้อพระคัมภีร์ (มธ.4:1-11) เช่นเดียวกัน เมื่อเราถูกทดลองให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เราสามารถระลึกถึงสิ่งที่เราได้เรียนมา และเลือกที่จะเชื่อฟัง เรายังสามารถแบ่งปันคำสอนจากพระวจนะให้ผู้อื่น เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาวางใจในพระองค์ด้วยเช่นกัน

ไม่สำคัญว่าจะเป็นเวลาใด เราควรมียุทธภัณฑ์ฝ่ายจิตวิญญาณ นั่นคือ พระวจนะของพระเจ้า – AMC

ไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆ
สามารถเจาะเกราะของพระเจ้าได้

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง