กระทำการดี

วันที่ 1-8-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ…เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ – กิจการ 10:38

อ่าน: ลูกา 6:27-36

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 57-59; โรม 4

มีบางคนเคยพูดว่า “การดีที่คุณทำวันนี้ พรุ่งนี้ก็ถูกลืม แต่ถึงกระนั้น จงทำดีต่อไป” ผมชอบเพราะเป็นข้อเตือนใจที่ดีมาก ในหนังสือกิจการ ลูกาได้เขียนสรุปพันธกิจของพระเยซูในโลกนี้โดยการกล่าวว่า พระองค์ “เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์” (กจ.10:38)

พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรที่บอกให้เรา “กระทำการดี”? พระเยซูทรงกระทำการดีโดยการสั่งสอน รักษาโรค เลี้ยงอาหาร และปลอบโยนประชาชน บรรดาสาวกของพระองค์ได้รับการทรงเรียกให้ตอบสนองความต้องการของผู้อื่น รวมถึงผู้ที่เกลียดชังพวกเขาโดยมีพระเยซูเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบ “จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน” (มธ.5:44; ลก.6:27-35)พวกเขาต้องปรนนิบัติศัตรู โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีโอกาส สาวกของพระองค์ต้องทำดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้เชื่อทั้งหลาย (กท.6:10) พวกเขาต้องไม่ยอมให้การข่มเหง ความเห็นแก่ตัว และความยุ่งยากเป็นเหตุให้พวกเขาลืมทำดี และแบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีให้กับผู้อื่น (ฮบ.13:16)

เราต้องถามตัวเองในแต่ละวันว่า “สิ่งดีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ในวันนี้ในพระนามพระเยซู” เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระผู้ไถ่ของเรา และสาวกยุคแรกของพระองค์ เมื่อเรากระทำการดี เราก็ได้ถวายเครื่องบูชาที่เป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้า (ฮบ.13:16) และนำคนมาถึงพระองค์ (มธ.5:16) – MW

จงเลียนแบบพระเยซู – โดยออกไปทำดี

Tags:

2 Responses

  1. ดีมากๆค่ะ

  2. เราจะต้องไม่เหนื่อยล้าในการกระทำการดีทุกอย่างต่อพระเจ้านะคะ
    ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง