ไม่เจ็บอีกต่อไป

วันที่ 21-7-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน – 1 โครินธ์ 15:55

อ่าน: 1 โครินธ์ 15:51-57

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 29-30; กิจการ 23:1-15

มีบางช่วงในชีวิต ที่ผมมีมุมมองแบบเดียวกับบรรดาคนที่ต่อว่าพระเจ้าที่ทรงอนุญาให้เกิดเรื่องเจ็บปวด ผมไม่สามารถหาเหตุผลใดมาอธิบายโลกที่เลวร้ายใบนี้ได้

เมื่อผมไปเยี่ยมผู้คนที่เผชิญความเจ็บปวดหนักหนากว่าตัวผม ผมกลับแปลกใจในผลกระทบที่มีต่อพวกเขา การทนทุกข์อาจเสริมสร้างความเชื่อหรืออาจก่อให้เกิดความสงสัยได้มากพอๆกัน

ความโกรธที่ผมมีต่อความเจ็บปวด ส่วนมากละลายหายไปเพียงเพราะเหตุผลเดียว คือผมได้รู้จักกับพระเจ้า พระองค์ทรงประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสุข และความดีให้ผม ผมจึงมีความเชื่อ ที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าความเศร้าโศกมากเพียงใด ก็ไม่อาจกัดกร่อนได้

พระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดความเจ็บปวด?พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น พระองค์ทรงออกแบบระบบความเจ็บปวดที่ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น โลกที่เสื่อมโทรมนี้ทรงแปลงความเจ็บปวด เพื่อใช้สอนและทำให้เราเข้มแข็ง หากเรายอมให้ความเจ็บปวดหันเราเข้าหาพระองค์

พระองค์ทรงเจ็บปวด โลหิตไหล กรรแสง และทนทุกข์ พระองค์ทรงให้เกียรติผู้ที่ทนทุกข์อยู่เสมอ โดยทรงร่วมแบ่งปันความเจ็บปวดของพวกเขาและในวันหนึ่งพระองค์จะทรงรวบรวมกองทัพแห่งสวรรค์ ต่อสู้กับปฏิปักษ์ของพระเจ้า โลกจะประสบช่วงเวลาทนทุกข์อันน่ากลัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ชัยชนะอย่างสมบูรณ์จะปรากฏ แล้วพระเจ้าจะทรงสร้างโลกใหม่ และเหลือเชื่อให้แก่เรา และจะไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป(วว.19:11-22:6) – PY

ความเจ็บปวดจะทำให้เราต่อต้านพระเจ้า
หรือไม่ก็นำให้เราเข้าใกล้พระองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง