แด่พระเจ้าที่ข้าฯ รัก

วันที่ 28-7-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อท่านถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด – มัทธิว 6:16

อ่าน: มัทธิว 6:16-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 46-48; กิจการ 28

สองปีที่แล้ว คริสตจักรของเรามีการเทศนาต่อเนื่องในหัวข้อพลับพลาในพันธสัญญาเดิม ในการเตรียมสอนเรื่องโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ ผมได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน คือผมอดอาหารเป็นเวลาหลายวัน ผมอดอาหารเพราะต้องการมีประสบการณ์ในความจริงที่ว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (ฉธบ.8:3) ผมต้องการปฏิเสธตนเองจากสิ่งที่ผมรัก คืออาหาร เพื่อพระเจ้าที่ผมรักมากกว่า ขณะที่อดอาหาร ผมปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการอดอาหารในมัทธิว 6:16-18

พระเยซูตรัสสั่งห้ามว่า “เมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด”(มธ.6:16) และทรงสั่งเกี่ยวกับการล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะ (มธ.6:17) การปฏิบัติตามคำสั่งทั้งสอง หมายความว่า ผู้อดอาหารไม่ควรดึงดูดให้ผู้คนมาสนใจ พระเยซูทรงสอนว่าการทำเช่นนี้เป็นการนมัสการถวายบูชาด้วยการกระทำ และไม่ควรมีพื้นที่เหลือให้ความหยิ่งในความเชื่อทางศาสนาสุดท้ายทรงสัญญาว่า “บิดาของท่าน ผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรประทานบำเหน็จแก่ท่าน” (มธ.6:18)

แม้การอดอาหารจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำ แต่การยอมละบางสิ่งที่เรารักจะทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ลึกซึ้งมากขึ้นกับพระเจ้าที่เรารัก แล้วพระองค์จะประทานบำเหน็จแก่เราด้วยพระองค์เอง – MW

การอยู่ห่างจากโต๊ะอาหาร
จะนำเราเข้าใกล้พระบิดา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *