เรียกข้าว่าสหาย

วันที่ 5-7-2011 • มานาประจำวัน • admin • 2 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว…และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล – ยอห์น 15:15-16

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 30-31; กิจการ 13:26-52

มีคนให้คำจำกัดความคำว่ามิตรภาพไว้ว่า “คือการรู้ใจของอีกฝ่ายและเปิดใจแก่กันและกัน” เราเปิดใจกับคนที่เราวางใจ และวางใจคนที่ห่วงใยเรา เราบอกความลับกับเพื่อน เพราะเรามั่นใจว่าเขาจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยเรา ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเรา เพื่อนก็บอกความลับกับเราด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน

เรามักเรียกพระเยซูว่าเพื่อน เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา เราบอกความลับกับพระองค์เพราะวางใจพระองค์ แต่คุณเคยคิดหรือไม่ว่าพระเยซูทรงบอกความลับกับคนของพระองค์หรือไม่?

พระเยซูเริ่มเรียกสาวกของพระองค์ว่าเพื่อนแทนที่จะเป็นบ่าว เพราะพระองค์ทรงบอกทุกสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินมาจากพระบิดาแก่พวกเขา (ยน.15:15) พระเยซูทรงวางใจว่า พวกสาวกจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินของพระบิดา

ถึงแม้เราจะรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของเรา เราจะพูดได้หรือไม่ว่าเราเป็นเพื่อนของพระองค์ด้วย? เราฟังพระองค์หรือไม่? หรือเราเพียงแค่อยากให้พระองค์ฟังเรา? เราอยากรู้สิ่งที่อยู่ในพระทัยพระองค์หรือไม่? หรือเราเพียงแค่อยากบอกสิ่งที่อยู่ในใจของเรา? หากเราเป็นสหายกับพระเยซู เราต้องฟังสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เรารู้ แล้วใช้ข้อมูลนั้นเพื่อนำคนอื่นมาเป็นเพื่อนกับพระองค์ – JAL

มิตรภาพของพระคริสต์เรียกร้องความสัตย์ซื่อจากเรา

Tags: ,

2 Responses

  1. ถ้า…..ความรักของมิตรสหายนั้นคือความรักที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแล้วเราจะรู้ว่าการสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งเป็นอย่างไร

  2. ชอบมากครับ..ขอบคุณที่พระเจ้ารักและให้เกียรติเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง