คริสเตียนกับการเลือกตั้ง # 2

วันที่ 30-6-2011 • บทความ • admin • 2 ความคิดเห็น »

โดย jicktui

ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย การเลือกตั้งครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยากมากที่สุด เพราะเรากำลังอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งของ “ความจริงกับความเท็จที่ปะปนกันอยู่อย่างแนบเนียน” ต่างฝ่ายต่างเชื่อและยืนยันว่า “ของฉันนี่แหละจริง” คำถามก็คือ จะรู้ได้อย่างไรว่าใครพูดความจริง?

 

คริสเตียนเรามีตัวช่วยที่เป็นเครื่องกรองความเท็จกับความจริงออกจากกัน นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า

ความจริงตามพระคำของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้คนไทยเป็นไทอย่างแท้จริง นั่นคือการเป็นอิสระจากคำโกหก “มีวิจารณญาณ” และสังเกตได้ว่าสิ่งใด “ประเสริฐที่สุด” (ฟป.1:9-10) หมั่นศึกษาพระคำ แยกความเท็จออกจากความจริงตามพระคำของพระเจ้า (2 ทธ.2:15-16) ใช้หลักการตามพระคัมภีร์ในการเลือกผู้นำประเทศ อย่างที่ในมานาฯ วันที่ 25 มิถุนายน บอกว่า พระคำของพระเจ้าเหมือนกับเข็มทิศหรือ GPRS ที่จะบอกได้ว่าเราหลงทางหรือเปล่า (2 ทธ.3:16)

 

ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์ที่พอจะหยิบยกมาเป็นแนวทางในการเลือกตั้งครั้งนี้

  • พระเจ้าไม่ให้เรายืนอยู่หรือเห็นด้วยกับ “ทางของคนอธรรม” (สดด.1:1)
  • พระเจ้าทรงยุติธรรมและไม่เห็นด้วยที่เราจะเห็นดีเห็นงามกับพวกที่มี “ตาชั่งขี้ฉ้อ” หรือ “ลูกตุ้มขี้โกง” (มคา.6:8-11)
  • พระเจ้าทรงให้เราเป็นปากเป็นเสียงแก่คนขัดสนและอ่อนแอกว่า (สภษ.31:8-9)
  • พระเจ้าเตือนว่าเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วร้าย (1 ทธ.6:9-10) หรือถ้าจะพูดให้เข้ากับการเลือกตั้งก็คือ นโยบายของพรรคต่างๆ ที่ล่อเราให้ยึดติดกับสิ่งของและเงินทอง ยิ่งต้องระวังให้ดี
  • สุดท้าย จะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งดีจริงหรือไม่ ให้ดูที่ “ผล” ไม่ใช่ที่ “คำพูด” (มธ.7:18-20)

 

เหนือสิ่งอื่นใดคือ ดูที่ความรัก (1 คร.13) สิ่งแรกที่คนคนหนึ่งต้องมีในสิ่งที่เขาทำคือ ความรัก ดังนั้น ผู้นำที่ดีย่อมรักประชาชนของเขา จะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นรักประชาชน ผู้นำที่รักประชาชนจะเสียสละให้กับประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนเสียสละเพื่อตัวเอง เหมือนกับที่พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพราะพระองค์ทรงรักเรา ผู้นำที่รักประชาชนจะไม่แบ่งแยกประชาชน เหมือนที่พระเจ้ารักคนบาปและคริสเตียนเท่ากัน ผู้นำที่มีความรักจะรวมใจประชาชนเข้าไว้ด้วยกันด้วยความรัก ไม่ใช่ด้วยเงิน ที่จริงนอกจากตัวอย่างของพระเยซูแล้ว ในหลวงของเราก็เป็นอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องความรักที่มีต่อประชาชน

 

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนเคยกล่าวไว้ว่า “การวัดบุคคลอย่างถ่องแท้นั้น ไม่ใช่เป็นการวัดจุดยืนของเขาในช่วงเวลาแห่งความสุขและความสะดวกสบาย แต่เป็นการวัดจุดยืนของเขาในช่วงเวลาแห่งความท้าทายและความขัดแย้ง” ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำให้คนร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น แต่ยิ่งไปกว่านั้น เขาต้องยืนหยัดโดยไม่อ่อนข้อในยามจำเป็นอีกด้วย (จาก John C. Maxwell, 21 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ)

 

สรุปคือ ในเรื่องการเมืองคริสเตียนควรมีจุดยืนตามแบบพระคัมภีร์ ขอพระเจ้าประทาน “วิจารณญาณ” ให้กับพี่น้องในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

Tags: , , ,

2 Responses

  1. TT

    เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า จะต้องอธิษฐานอวยพรประเทศของเราอย่างมาก แทนคำสาปแช่ง แทนคำโกหก และอื่นๆ ด้วยพระพรของพระเจ้า ด้วยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม

  2. ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง