โดยสังเขป

วันที่ 20-6-2011 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวง – สดุดี 117:2

อ่าน: สดุดี 117

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 1-2; กิจการ 5:1-21

ครั้งหนึ่งผมเคยนับและพบว่าสุนทรพจน์ของอับราฮัม ลินคอล์น ที่เก็ตตี้สเบิร์กนั้นมีคำอยู่ไม่ถึง 300 คำ ข้อคิดก็คือ คำที่น่าจดจำไม่จำเป็นต้องยาว

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบ สดุดี 117 พระธรรมบทนี้เด่นที่ความสั้น ผู้เขียนบอกสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารได้ในห้าสิบคำ (จริงๆ แล้วในภาษาฮีบรูนับได้แค่สิบเจ็ดคำ)

ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิดเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวง และความสัตย์สุจริตของพระเจ้าดำรงเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด!

นี่แหละ ข่าวดี! บทเพลงสดุดีนี้บอกกับประชาชาติทั้งสิ้นในโลกนี้ว่า พระเจ้า “ทรงมีความรัก” และความรักที่พระองค์สัญญาต่อเรานั้น “ใหญ่หลวง” (สดด.117:2)

ให้เราคิดถึงความหมายของความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักเราก่อนที่เราจะเกิดมา และจะยังคงรักเราหลังจากที่เราตายไป ไม่มีสิ่งใดสามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (รม.8:39) พระทัยของพระองค์เป็นน้ำพุแห่งรักที่ไหลอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อผมอ่านบทเพลงสดุดีสั้นๆ บทนี้ ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะมีสิ่งใดที่จะเสริมกำลังเราในการดำเนินชีวิตได้ดีไปกว่า ความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระธรรมตอนนี้กำลังบอกเรา สรรเสริญพระเจ้า! – DHR

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้า
ควรจะทำให้เราถวายเสียงสรรเสริญชื่นชมยินดีแด่พระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้น ใหญ่หลวง – สดุดี 117:2

อ่าน: สดุดี 117

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 1-2; กิจการ 5:1-21

ครั้งหนึ่งผมเคยนับและพบว่าสุนทรพจน์ของอับราฮัม ลินคอล์น ที่เก็ตตี้สเบิร์กนั้นมีคำอยู่ไม่ถึง 300 คำ ข้อคิดก็คือ คำที่น่าจดจำไม่จำเป็นต้องยาว

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบ สดุดี 117 พระธรรมบทนี้เด่นที่ความสั้น ผู้เขียนบอกสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารได้ในห้าสิบคำ (จริงๆ แล้วในภาษาฮีบรูนับได้แค่สิบเจ็ดคำ)

ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิด เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้น ใหญ่หลวงและความสัตย์สุจริตของพระเจ้าดำรงเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด !

นี่แหละ ข่าวดี! บทเพลงสดุดีนี้บอกกับประชาชาติทั้งสิ้นในโลกนี้ว่า พระเจ้า “ทรงมีความรัก” และความรักที่พระองค์สัญญาต่อเรานั้น “ใหญ่หลวง” (ข้อ 2)

ให้เราคิดถึงความหมายของความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักเราก่อนที่เราจะเกิดมา และจะยังคงรักเราหลังจากที่เราตายไป ไม่มีสิ่งใดสามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (รม.8:39) พระทัยของพระองค์เป็นน้ำพุแห่งรักที่ไหลอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อผมอ่านบทเพลงสดุดีสั้นๆ บทนี้ ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะมีสิ่งใดที่จะเสริมกำลังเราในการดำเนินชีวิตได้ดีไปกว่า ความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระธรรมตอนนี้กำลังบอกเรา สรรเสริญพระเจ้า! – DHR

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้า ควรจะทำให้เราถวายเสียงสรรเสริญชื่นชมยินดีแด่พระองค์

Tags:

One Response

  1. ไม่มีสิ่งใดสามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง