ส่งผลเพื่อพระคริสต์

วันที่ 4-6-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์ – 1 ทิโมธี 4:12

อ่าน: 1 ทิโมธี 4:10-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 21-22; ยอห์น 14

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมร่วมเดินทางไปทำงานมิชชั่นกับกลุ่มคนหนุ่มสาวถึง 8 ครั้ง ผมได้เรียนรู้ว่า เด็กวัยรุ่นนั้นไม่เด็กเกินไปที่จะมีชีวิตที่ส่งผลเพื่อพระคริสต์ ทั้งต่อตัวผมเองหรือต่อชีวิตของคนอื่นที่พวกเขาได้สัมผัส

ผมได้เห็นว่า วัยรุ่นที่มีชีวิตเป็นแบบอย่างเพื่อพระคริสต์จะมีลักษณะตรงกับที่ เปาโลบอกกับทิโมธี ใน 1 ทิโมธี 4:12 เปาโลพยายามอธิบายให้ทิโมธีเชื่อว่าความหนุ่มแน่นของเขาไม่ใช่อุปสรรคในการรับใช้ เปาโลบอกให้เขาจง “เป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งปวง” ในด้านต่างๆ

ในทางคำพูด หนุ่มสาวที่สร้างความแตกต่างเพื่อพระคริสต์จะระมัดระวังสิ่งที่ตนพูด หลีกเลี่ยงการพูดแง่ลบ และพูดสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในทางการกระทำ หนุ่มสาวที่ระมัดระวังความประพฤติของตนจะเปล่งประกายให้ทั้งโลกได้เห็น ในทางความรัก วัยรุ่นที่เชื่อฟังพระคำของพระเยซูที่ให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน (มธ.22:37-39) จะทำให้พระเยซูพอพระทัยและสัมผัสใจผู้อื่น ในทางความเชื่อ ผู้ที่แสดงความเชื่อของตนเป็นการกระทำจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ ในความบริสุทธิ์ การรักษาตัวให้บริสุทธิ์ในทางศีลธรรมและคำสอนเป็นเรื่องยาก แต่วัยรุ่นที่บริสุทธิ์จะทำให้ผู้ใหญ่ระมัดระวังตัวไปด้วย

คำสอนของเปาโล ไม่ใช่สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้น เราทุกคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีทางคำพูด การกระทำ ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ นั่นเป็นวิธีที่เราจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ได้ – JDB

สิ่งที่อธิบายพระคัมภีร์ได้ดีที่สุดคือ
ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์ – 1 ทิโมธี 4:12

อ่าน: 1 ทิโมธี 4:10-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : พงศาวดาร 21-22; ยอห์น 14

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมร่วมเดินทางไปทำงานมิชชั่นกับกลุ่มคนหนุ่มสาวถึง 8 ครั้ง ผมได้เรียนรู้ว่า เด็กวัยรุ่นนั้นไม่เด็กเกินไปที่จะมีชีวิตที่ส่งผลเพื่อพระคริสต์ ทั้งต่อตัวผมเองหรือต่อชีวิตของคนอื่นที่พวกเขาได้สัมผัส

ผมได้เห็นว่า วัยรุ่นที่มีชีวิตเป็นแบบอย่าง เพื่อพระคริสต์จะมีลักษณะตรงกับที่ เปาโลบอกกับทิโมธี ใน 1 ทิโมธี 4:12 เปาโลพยายามอธิบายให้ทิโมธีเชื่อว่าความหนุ่มแน่นของเขา ไม่ใช่อุปสรรคในการรับใช้ เปาโลบอกให้เขาจง “เป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งปวง” ในด้านต่างๆ

ในทางคำพูด หนุ่มสาวที่สร้างความแตกต่างเพื่อพระคริสต์ จะระมัดระวังสิ่งที่ตนพูด หลีกเลี่ยงการพูดแง่ลบ และพูดสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในทางการกระทำ หนุ่มสาวที่ระมัดระวังความประพฤติของตนจะเปล่งประกายให้ทั้งโลกได้เห็น ในทางความรัก วัยรุ่นที่เชื่อฟังพระคำของพระเยซูที่ให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน (มธ.22:37-39) จะทำให้พระเยซูพอพระทัยและสัมผัสใจผู้อื่น ในทางความเชื่อ ผู้ที่แสดงความเชื่อของตนเป็นการกระทำจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ ในความบริสุทธิ์ การรักษาตัวให้บริสุทธิ์ในทางศีลธรรมและคำสอนเป็นเรื่องยากแต่วัยรุ่นที่บริสุทธิ์จะทำให้ผู้ใหญ่ระมัดระวังตัวไปด้วย

คำสอนของเปาโล ไม่ใช่สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้น เราทุกคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีทางคำพูด การกระทำ ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ นั่นเป็นวิธีที่เราจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ได้ – JDB

สิ่งที่อธิบายพระคัมภีร์ได้ดีที่สุดคือ ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง