ภายใต้พระเจ้า

วันที่ 14-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระ – 1 ยอห์น 5:3

อ่าน: มาระโก 2:23-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 9-10; กิจการ 1

พ่อแม่ทุกคนรู้จักความแตกต่างระหว่างกฎที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่เป็นหลัก กับกฎที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของลูกเป็นหลัก กฎของพระเจ้ามีไว้เพื่อประโยชน์ของลูก พระเจ้าผู้สร้างมนุษยชาติ ทรงรู้ว่าสังคมมนุษย์ควรจะดำเนินไปแบบไหนจึงจะดีที่สุด

ผมเริ่มศึกษาบัญญัติสิบประการในมุมมองนี้บ้างว่าเป็นกฎที่ออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเป็นหลัก พระเยซูทรงเน้นคำสอนเหล่านี้โดยตรัสว่า “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต” (มก.2:27)

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เหมาะกับความเป็นจริงที่สุด พระคัมภีร์รู้ว่ามนุษย์เราจะถูกทดลองให้อยากได้ของของเพื่อนบ้าน หรือโลภทรัพย์สมบัติของคนอื่น พระคัมภีร์ยังบอกว่าเราจะถูกทดลองให้ทำงานหนักเกินไป และระเบิดโทสะต่อคนที่ใส่ร้ายเรา พระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่ามนุษย์จะนำความวุ่นวายมาสู่ทุกสิ่งที่พวกเขาข้องเกี่ยว บัญญัติสิบประการแต่ละข้อเป็นโล่ห์ป้องกันเราจากความวุ่นวายเหล่านั้น เรามีอิสระที่จะปฏิเสธความปรารถนาบาปที่เรามี เราจึงหลีกเลี่ยงอันตรายได้

สรุปแล้ว บัญญัติสิบประการได้เชื่อมโยงชีวิตบนโลกนี้ให้มีความหมายและมีระบบระเบียบมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่เป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็งภายใต้การดูแลปกครองพระเจ้า – PY

โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคง
ในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอาย – สดุดี 119:5-6

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้น ไม่เป็นภาระ – 1 ยอห์น 5:3

อ่าน: มาระโก 2:23-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 9-10; กิจการ 1

พ่อแม่ทุกคนรู้จักความแตกต่างระหว่างกฎที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่เป็นหลัก กับกฎที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของลูกเป็นหลัก กฎของพระเจ้ามีไว้เพื่อประโยชน์ของลูก พระเจ้าผู้สร้างมนุษยชาติ ทรงรู้ว่าสังคมมนุษย์ควรจะดำเนินไปแบบไหนจึงจะดีที่สุด

ผมเริ่มศึกษาบัญญัติสิบประการในมุมมองนี้บ้างว่าเป็นกฎที่ออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราเป็นหลัก พระเยซูทรงเน้นคำสอนเหล่านี้ โดยตรัสว่า “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต ” (มก.2:27)

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เหมาะกับความเป็นจริงที่สุด พระคัมภีร์รู้ว่ามนุษย์เราจะถูกทดลองให้อยากได้ของของเพื่อนบ้าน หรือโลภทรัพย์สมบัติของคนอื่น พระคัมภีร์ยังบอกว่าเราจะถูกทดลองให้ทำงานหนักเกินไป และระเบิดโทสะต่อคนที่ใส่ร้ายเรา พระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่ามนุษย์จะนำความวุ่นวายมาสู่ทุกสิ่งที่พวกเขาข้องเกี่ยว บัญญัติสิบประการแต่ละข้อเป็นโล่ห์ป้องกันเราจากความวุ่นวายเหล่านั้น เรามีอิสระที่จะปฏิเสธความปรารถนาบาปที่เรามี เราจึงหลีกเลี่ยงอันตรายได้

สรุปแล้ว บัญญัติสิบประการได้เชื่อมโยงชีวิตบนโลกนี้ให้มีความหมายและมีระบบระเบียบมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่เป็นชุมชนที่สงบ

สุขและเข้มแข็งภายใต้การดูแลปกครองพระเจ้า – PY

โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอาย – สดุดี 119:5

Tags:

One Response

  1. เอเมนค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.