พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า

วันที่ 7-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีก บางคนก็ถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีก – ฮีบรู 11:35

อ่าน: ดาเนียล 3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 28-29; ยอห์น 17

เมื่อโพลีคาร์ป (ค.ศ. 69-155) บิชอปของคริสตจักรเมืองสเมอร์นา ถูกทหารโรมันสั่งให้สาปแช่งพระคริสต์แล้วจะปล่อยตัว โพลีคาร์ปพูดว่า “ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้ามาแปดสิบหกปี พระองค์ไม่เคยทำผิดต่อข้าพเจ้าแม้สักครั้ง แล้วข้าพเจ้าจะดูหมิ่นองค์กษัตริย์ผู้ ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดได้อย่างไร” ทหารโรมันขู่ว่า “หากท่านไม่เปลี่ยนใจ เราจะเผาท่านเสียด้วยไฟ” โพลีคาร์ปไม่ยอมสาปแช่งพระเจ้า จึงถูกมัดกับเสาและถูกเผาทั้งเป็น

หลายศตวรรษก่อนหน้า เมื่อ ชัดรัค เมชาคและอาเบดเนโกเผชิญกับการข่มเหงทำนองนี้ พวกเขาตอบว่า “ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์…ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาท” (ดนล.3:16-18) เหตุการณ์ที่คล้ายกันแต่มีผลลัพธ์ต่างกัน โพลีคาร์ปถูกเผาทั้งเป็น แต่ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ออกมาจากกองไฟโดยไม่ไหม้

ผลลัพธ์แตกต่างกัน แต่แสดงออกถึงความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งให้เราเห็นว่า ความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่แค่เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำได้ แต่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะช่วยเราหรือไม่ พระเจ้าทรงกำหนดทุกสิ่งและเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกติดตามพระองค์ไปตลอดทาง – AL

ชีวิตไม่ง่าย แต่พระเจ้าดี เสมอไป

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีก บางคนก็ถูกทรมาน แต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีก – ฮีบรู 11:35

อ่าน: ดาเนียล 3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 28-29; ยอห์น 17

เมื่อโพลีคาร์ป (ค.ศ. 69-155) บิชอปของคริสตจักรเมืองสเมอร์นา ถูกทหารโรมันสั่งให้สาปแช่งพระคริสต์แล้วจะปล่อยตัว โพลีคาร์ปพูดว่า “ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้ามาแปดสิบหกปี พระองค์ไม่เคยทำผิดต่อข้าพเจ้าแม้สักครั้ง แล้วข้าพเจ้าจะดูหมิ่นองค์กษัตริย์ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดได้อย่างไร” ทหารโรมันขู่ว่า “หากท่านไม่เปลี่ยนใจ เราจะเผาท่านเสียด้วยไฟ” โพลีคาร์ปไม่ยอมสาปแช่งพระเจ้า จึงถูกมัดกับเสาและถูกเผาทั้งเป็น

หลายศตวรรษก่อนหน้า เมื่อชัดรัค เมชาค และ อาเบดเนโกเผชิญกับการข่มเหงทำนองนี้ พวกเขาตอบว่า “ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์…ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาท ผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาท”(ดนล.3:16-18)เหตุการณ์ที่คล้ายกันแต่มีผลลัพธ์ต่างกัน โพลีคาร์ปถูกเผาทั้งเป็น แต่ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ออกมาจากกองไฟโดยไม่ไหม้

ผลลัพธ์แตกต่างกัน แต่แสดงออกถึงความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งให้เราเห็นว่า ความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่แค่เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำได้ แต่เชื่อว่าพระเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะช่วยเราหรือไม่ พระเจ้าทรงกำหนดทุกสิ่ง และเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกติดตามพระองค์ไปตลอดทาง – AL

ชีวิตไม่ง่าย แต่พระเจ้าดี เสมอไป

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง