นีนะเวห์

วันที่ 3-6-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้าประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ – นาฮูม 1:7

อ่าน: นาฮูม 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 19-20; ยอห์น 13:21-38

โครงเรื่องของพระธรรมโยนาห์ คล้ายโครงเรื่องของภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ มีทั้งผู้พยากรณ์ที่หลบหนี พายุใหญ่ในทะเล ผู้พยากรณ์ถูกปลาใหญ่กลืนเข้าไปอยู่ในท้อง พระเจ้าทรงไว้ชีวิตเขาและคนไร้ศาสนาที่กลับใจทั้งเมือง

แต่หนังสือเล่มถัดจากโยนาห์ คือพระธรรมนาฮูม ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก นาฮูมทำงานรับใช้พระเจ้าในนีนะเวห์เหมือนที่โยนาห์เคยทำ แต่สมัยของเขาเป็นเวลาราว 100 ปีให้หลัง ในครั้งนี้ชาวเมืองนีนะเวห์ไม่ยอมกลับใจ ด้วยเหตุนี้นาฮูมจึงสาปแช่งเมืองนีนะเวห์ และประกาศการพิพากษาต่อประชาชนในเมืองนั้น

เขาบอกชาวเมืองนีนะเวห์ผู้มีใจแข็งกระด้างว่า “พระเจ้าทรงกริ้วช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระเจ้าจะไม่ทรงงดโทษเลย” (นฮม.1:3) แต่นาฮูมก็กล่าวถึงพระเมตตาของพระเจ้าด้วย เขาปลอบใจประชาชนเผ่ายูดาห์ว่า “พระเจ้าประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์” (นฮม.1:7)

เราได้เห็นจากเรื่องของโยนาห์และนาฮูมว่า ในแต่ละยุคแต่ละสมัย คนเราต่างจำเป็นต้องตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยตัวของเขาเอง ชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ส่งต่อให้กันไม่ได้ เราแต่ละคนจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าจากใจของเราแต่ละคนเอง ทุกวันนี้ พระดำรัสของพระเจ้าก็ยังคงสดใหม่ เช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน นั่นคือ ผู้ที่ไม่สารภาพจะต้องพบกับการพิพากษา แต่ผู้ที่สารภาพจะได้รับพระกรุณา แล้วคุณจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร? – HDF

การพิพากษาของพระเจ้านั้นแน่นอน
พระกรุณาของพระองค์ก็เช่นกัน

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าประเสริฐทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ – นาฮูม 1:7

อ่าน: นาฮูม 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 19-20; ยอห์น 13:21-38

โครงเรื่องของพระธรรมโยนาห์ คล้ายโครงเรื่องของภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ มีทั้งผู้พยากรณ์ที่หลบหนี พายุใหญ่ในทะเล ผู้พยากรณ์ถูกปลาใหญ่กลืนเข้าไปอยู่ในท้อง พระเจ้าทรงไว้ชีวิตเขาและคนไร้ศาสนาที่กลับใจทั้งเมือง

แต่หนังสือเล่มถัดจากโยนาห์ คือพระธรรมนาฮูม ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก นาฮูมทำงานรับใช้พระเจ้าในนีนะเวห์เหมือนที่โยนาห์เคยทำ แต่สมัยของเขาเป็นเวลาราว 100 ปีให้หลัง ในครั้งนี้ชาวเมืองนีนะเวห์ไม่ยอมกลับใจ ด้วยเหตุนี้นาฮูมจึงสาปแช่งเมืองนีนะเวห์ และประกาศการพิพากษาต่อประชาชนในเมืองนั้น

เขาบอกชาวเมืองนีนะเวห์ผู้มีใจแข็งกระด้างว่า “พระเจ้าทรงกริ้วช้าทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระเจ้าจะไม่ทรงงดโทษเลย” (นฮม.1:3) แต่

นาฮูมก็กล่าวถึงพระเมตตาของพระเจ้าด้วย เขาปลอบใจประชาชนเผ่ายูดาห์ว่า “พระเจ้าประเสริฐทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก พระองค์ทรง รู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์” (ข้อ 7)

เราได้เห็นจากเรื่องของโยนาห์และนาฮูมว่า ในแต่ละยุคแต่ละสมัย คนเราต่างจำเป็นต้องตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยตัวของเขาเอง ชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ส่งต่อให้กันไม่ได้ เราแต่ละคนจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าจากใจของเราแต่ละคนเอง ทุกวันนี้ พระดำรัสของพระเจ้าก็ยังคงสดใหม่ เช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน นั่นคือ ผู้ที่ไม่สารภาพจะต้องพบกับการพิพากษา แต่ผู้ที่สารภาพจะได้รับพระกรุณา แล้วคุณจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร? – HDF

การพิพากษาของพระเจ้านั้นแน่นอน พระกรุณาของพระองค์ก็เช่นกัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง