นามบัตร

วันที่ 10-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จาก เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซูคริสต์… 1 ทิโมธี 1:1

อ่าน: 1 ทิโมธี 1:1 และ 1 ทิโมธี 1:12-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 34-36; ยอห์น 19:1-22

ในบางวัฒนธรรม ตำแหน่งที่ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของคุณบนนามบัตรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะแสดงถึงระดับขั้นของคุณ คนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณต่างจากคนทั่วไปตามตำแหน่งของคุณ

หากเปาโลมีนามบัตร ท่านคงจะมีคำบอกตำแหน่งว่า “อัครทูต” (1 ทธ.1:1) หมายถึง “ผู้ที่ถูกส่งไป” ท่านไม่ได้ใช้คำนี้เพราะความทะนงตนแต่เพราะความประหลาดใจ ท่านไม่ได้ซื้อหาตำแหน่งนี้มา แต่เป็น “พระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” กล่าวได้ว่าตำแหน่งของท่านไม่ได้มาจากมนุษย์ แต่มาจากพระเจ้า

เปาโลเคยเป็น “ คนหลู่พระเกียรติ ข่มเหงและทำการหมิ่นประมาทพระองค์” (1 ทธ.1:13) ท่านบอกว่าตัวท่านเองถือเป็น “ตัวเอก” ในพวกคนบาป (1 ทธ.1:15) แต่เพราะพระกรุณาของพระเจ้าบัดนี้ท่านเป็นอัครทูตรับใช้ “ พระเจ้าแต่องค์เดียวสืบๆ ไปเป็นนิตย์” (1 ทธ.1:17) ได้รับมอบข่าวประเสริฐอันประเสริฐ และเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนั้น

ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือ พวกเราก็เหมือนกับอัครทูตเปาโลที่ถูกส่งออกไปในโลกนี้โดยองค์กษัตริย์เหนือกษัตริย์ (มธ.28:18-20; กจ.1:8) ให้เราสำนึกด้วยความถ่อมใจว่า เราก็ไม่สมควรได้รับมอบภารกิจนี้เช่นกัน เราได้รับสิทธิพิเศษที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและความจริงนิรันดร์ของพระองค์ ทั้งทางคำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันต่อผู้คนรอบตัวเรา – CPH

พระเจ้าทรงมอบพระกิตติคุณให้แก่เรา
อย่าเก็บไว้คนเดียว!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จากเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซูคริสต์ … 1 ทิโมธี 1:1

อ่าน: 1 ทิโมธี 1:1;1 ทิโมธี 1:12-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 34-36; ยอห์น 19:1-22

ในบางวัฒนธรรม ตำแหน่งที่ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของคุณบนนามบัตรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะแสดงถึงระดับขั้นของคุณ คนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณต่างจากคนทั่วไปตามตำแหน่งของคุณ

หากเปาโลมีนามบัตร ท่านคงจะมีคำบอกตำแหน่งว่า “อัครทูต” (1 ทธ.1:1) หมายถึง “ผู้ที่ถูกส่งไป” ท่านไม่ได้ใช้คำนี้เพราะความทะนงตนแต่เพราะความประหลาดใจ ท่านไม่ได้ซื้อหาตำแหน่งนี้มา แต่เป็น “พระบัญชาของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” กล่าวได้ว่า ตำแหน่งของท่านไม่ได้มาจากมนุษย์ แต่มาจากพระเจ้า

เปาโลเคยเป็น “คนหลู่พระเกียรติข่มเหง และทำการหมิ่นประมาทพระองค์” (ข้อ 13) ท่านบอกว่าตัวท่านเองถือเป็น “ตัวเอก” ในพวกคนบาป (ข้อ 15) แต่เพราะพระกรุณาของพระเจ้า บัดนี้ท่านเป็นอัครทูตรับใช้ “พระเจ้าแต่องค์เดียวสืบๆไป เป็นนิตย์” (ข้อ 17)ได้รับมอบข่าวประเสริฐอันประเสริฐ และเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนั้น

ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือ พวกเราก็เหมือนกับอัครทูตเปาโลที่ถูกส่งออกไปในโลกนี้โดยองค์กษัตริย์เหนือกษัตริย์ (มธ.28:18-20; กจ.1:8) ให้เราสำนึกด้วยความถ่อมใจว่า เราก็ไม่สมควรได้รับมอบภารกิจนี้เช่นกัน เราได้รับสิทธิพิเศษที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและความจริงนิรันดร์ของพระองค์ ทั้งทางคำพูดและการกระทำในชีวิตประจำวันต่อผู้คนรอบตัวเรา – CPH

พระเจ้าทรงมอบพระกิตติคุณให้แก่เรา อย่าเก็บไว้คนเดียว!

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง