ท่อน้ำมันฝ่ายวิญญาณ

วันที่ 13-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

จิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ – สดุดี 57:1

อ่าน: สดุดี 57

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 6-8; ยอห์น 21

ท่อลำเลียงน้ำมัน ทรานส์ อลาสก้า ทอดตัวผ่านรัฐอลาสก้าด้วยความยาว 800 ไมล์ และเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นเขตแผ่นดินไหว วิศวกรจึงสร้างแผงรางเลื่อนเคลือบเทฟล่อนเพื่อลดการสั่นสะเทือนเมื่อแผ่นดินใต้ท่อเกิดการเคลื่อนตัว แล้วการทดสอบครั้งแรกก็มาถึง ในปี 2002 เกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้ผืนดินขยับไปถึง 18 ฟุต รางเลื่อนเทฟล่อนขยับเพียงเบาๆ เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวโดยไม่สร้างความเสียหายต่อตัวท่อเลย กุญแจสำคัญคือ ความยืดหยุ่น

ท่อลำเลียงน้ำมันฝ่ายจิตวิญญาณไปยังสวรรค์ของผู้เชื่อ สร้างขึ้นจากความไว้วางใจที่มั่นคงในพระเจ้า แต่หากเราไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อเราคาดหวังในการทำงานของพระเจ้า เราอาจมีปัญหา เมื่อเกิดวิกฤต เราอาจทำผิดพลาดโดยหันจากการสนใจพระเจ้าไปสนใจเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวด เราควรอธิษฐานว่า “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แต่ข้าพระองค์ไว้วางใจในการช่วยกู้อันสูงสุดของพระองค์ แม้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดอยู่รอบตัวข้าพระองค์” ผู้เขียนสดุดีแสดงความรู้สึกนี้ออกมาได้เป็นอย่างดี เขาเขียนว่า “ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์…จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไป” (สดด.57:1)

เมื่อโลกภายใต้ตัวเราดูเหมือนกำลังสั่นไหว ให้เรามีความยืดหยุ่นในความคาดหวังของเรา แต่ยังคงมั่นใจหนักแน่นในความรักมั่นคงและการทรงดูแลของพระเจ้า – HDF

พระเจ้าอาจตอบคำขอของเราช้าหรืออาจตอบปฏิเสธ
แต่เราไว้วางใจพระองค์ได้เสมอ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ – สดุดี 57:1

อ่าน: สดุดี 57

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 6-8; ยอห์น 21

ท่อลำเลียงน้ำมัน ทรานส์ อลาสก้า ทอดตัวผ่านรัฐอลาสก้าด้วยความยาว 800 ไมล์และเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นเขตแผ่นดินไหว วิศวกรจึงสร้างแผงรางเลื่อนเคลือบเทฟล่อนเพื่อลดการสั่นสะเทือนเมื่อแผ่นดินใต้ท่อเกิดการเคลื่อนตัว แล้วการทดสอบครั้งแรกก็มาถึง ในปี 2002 เกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้ผืนดินขยับไปถึง 18 ฟุต รางเลื่อนเทฟล่อนขยับเพียงเบาๆ เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวโดยไม่สร้างความเสียหายต่อตัวท่อเลย กุญแจสำคัญคือ ความยืดหยุ่น

ท่อลำเลียงน้ำมันฝ่ายจิตวิญญาณไปยังสวรรค์ของผู้เชื่อ สร้างขึ้นจากความไว้วางใจที่มั่นคงในพระเจ้า แต่หากเราไม่มีความยืดหยุ่น เมื่อเราคาดหวังในการทำงานของพระเจ้า เราอาจมีปัญหา เมื่อเกิดวิกฤต เราอาจทำผิดพลาดโดยหันจากการสนใจพระเจ้าไปสนใจเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวด เราควรอธิษฐานว่า “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แต่ข้าพระองค์ไว้วางใจในการช่วยกู้อันสูงสุดของพระองค์ แม้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดอยู่รอบตัวข้าพระองค์” ผู้เขียนสดุดีแสดงความรู้สึกนี้ออกมาได้เป็นอย่างดี เขาเขียนว่า “ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์…จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไป” (สดด.57:1)

เมื่อโลกภายใต้ตัวเราดูเหมือนกำลังสั่นไหว ให้เรามีความยืดหยุ่นในความคาดหวังของเรา แต่ยังคงมั่นใจหนักแน่นในความรักมั่นคงและการทรงดูแล

ของพระเจ้า – HDF

พระเจ้าอาจตอบคำขอของเราช้าหรืออาจตอบปฏิเสธ แต่เราไว้วางใจพระองค์ได้เสมอ

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง