ต้องอ่านเลวีนิติด้วยหรือ?

วันที่ 15-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

คำของเรา…จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ – อิสยาห์ 55:11

อ่าน: อิสยาห์ 55:6-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 1-3; กิจการ 2:1-21

“ผมต้องอ่านพระธรรมเลวีนิติจริงๆ หรือ?” นักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งถามผมขณะที่เราคุยกันเรื่องความสำคัญของการอ่านพระคัมภีร์ เขาพูดว่า “พันธสัญญาเดิมทั้งน่าเบื่อและยาก”

คริสเตียนหลายคนก็รู้สึกแบบนี้ แต่คำตอบคือพันธสัญญาเดิมรวมทั้งพระธรรมเลวีนิติทำให้เราเห็นเบื้องหลังและแม้แต่ความแตกต่างที่จำเป็นในการเข้าใจพันธสัญญาใหม่ ขณะที่อิสยาห์ท้าทายให้เราแสวงหาพระเจ้า (อสย.55:6) ท่านสัญญากับเราว่า พระคำของพระเจ้าจะสัมฤทธิ์ผลตามที่พระองค์ประสงค์ให้เป็น (อสย.55:11) พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพ (ฮบ.4:12) เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขเรา (2 ทธ.3:16) พระคำของพระเจ้าจะไม่กลับมาอย่างสูญเปล่า (อสย.55:8-11) แต่บางครั้ง พระคำจะเข้ามาในความคิดของเราในภายหลัง เมื่อถึงยามจำเป็น

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงใช้ความจริงที่เราสะสมไว้จากการอ่านและการท่องจำ และจะทรงช่วยให้เรานำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม เช่น เลวีนิติ 19:10-11 พูดถึงการแข่งขันทางธุรกิจและแม้แต่การช่วยเหลือผู้ขัดสน พระวิญญาณจะทรงเตือนเราในเรื่องเหล่านี้ และเราจะนำพระคำมาใช้ได้ หากเราเคยใช้เวลาในการอ่านและพิจารณาพระคำตอนนั้นๆ

การอ่านพระคัมภีร์จะทำให้สมองของเรากลายเป็นยุ้งฉางที่พระวิญญาณทำงานได้ และนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่จะอ่านพระธรรมเลวีนิติและพระธรรมอีก 65 เล่มด้วย – RK

จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้
ต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้า

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

คำของเรา…จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผล ซึ่งเรามุ่งหมายไว้ – อิสยาห์ 55:11

อ่าน: อิสยาห์ 55:6-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 1-3; กิจการ 2:1-21

“ผมต้องอ่านพระธรรมเลวีนิติจริงๆ หรือ?” นักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งถามผมขณะที่เราคุยกันเรื่องความสำคัญของการอ่านพระคัมภีร์ เขาพูดว่า “พันธสัญญาเดิมทั้งน่าเบื่อและยาก”

คริสเตียนหลายคนก็รู้สึกแบบนี้ แต่คำตอบคือพันธสัญญาเดิมรวมทั้งพระธรรมเลวีนิติทำให้เราเห็นเบื้องหลังและแม้แต่ความแตกต่างที่จำเป็นในการเข้าใจพันธสัญญาใหม่ ขณะที่อิสยาห์ท้าทายให้เราแสวงหาพระเจ้า (55:6) ท่านสัญญากับเราว่า พระคำของพระเจ้าจะสัมฤทธิ์ผลตามที่พระองค์ประสงค์ให้เป็น (ข้อ 11) พระวจนะของพระเจ้านั้น ไม่ตายและทรงพลานุภาพ (ฮบ.4:12)เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การ ปรับปรุงแก้ไขเรา (2 ทธ.3:16)พระคำของพระเจ้าจะไม่กลับมาอย่างสูญเปล่า (อสย.55:8-11) แต่บางครั้ง พระคำจะเข้ามาในความคิดของ

เราในภายหลัง เมื่อถึงยามจำเป็น

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงใช้ความจริงที่เราสะสมไว้จากการอ่านและการท่องจำ และจะทรงช่วยให้เรานำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม เช่น เลวีนิติ 19:10-11 พูดถึงการแข่งขันทางธุรกิจและแม้แต่การช่วยเหลือผู้ขัดสน พระวิญญาณจะทรงเตือนเราในเรื่องเหล่านี้ และเราจะนำพระคำมาใช้ได้ หากเราเคยใช้เวลาในการอ่านและพิจารณาพระคำตอนนั้นๆ

การอ่านพระคัมภีร์จะทำให้สมองของเรากลายเป็นยุ้งฉางที่พระวิญญาณทำงานได้ และนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่จะอ่านพระธรรมเลวีนิติและพระธรรม

อีก 65 เล่มด้วย – RK

จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้ ต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้า

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง