ช่วยให้รอด

วันที่ 16-6-2011 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ – โคโลสี 1:13

อ่าน: โคโลสี 1:3-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 4-6; กิจการ 2:22-47

ภายหลังจากเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงในประเทศเฮติเมื่อเดือนมกราคม 2010 ภาพความเสียหายและศพคนตายมีให้เห็นสลับกับภาพผู้รอดชีวิตที่ถูกดึงออกมาจากเศษซากอิฐซากปูน แม้ในยามที่หมดหวังที่จะพบผู้รอดชีวิต ความโล่งใจและน้ำตาแห่งความยินดีตามด้วยความซาบซึ้งใจต่อผู้ที่ทำงานทั้งวันทั้งคืน และต้องเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสรอดชีวิต

ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะรู้สึกเช่นไร? คุณเคยได้รับการช่วยชีวิตมาก่อนหรือไม่?

ในโคโลสี 1 เปาโลเขียนถึงผู้ที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และมีชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่อ หลังจากที่บอกพวกเขาว่าท่านได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาให้รู้น้ำพระทัยพระเจ้าและทำให้พระองค์พอพระทัย เปาโลได้บรรยายให้เห็นภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเขาว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา” (คส.1:13-14)

ในพระคริสต์ เราได้รับการช่วยให้รอดแล้ว! พระองค์ทรงพาเราออกจากภยันตรายมาสู่ความปลอดภัย จากอำนาจและจุดหมายปลายทางแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง จากความตายไปสู่ชีวิต

ให้เราใคร่ครวญถึงความหมายของการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตเรา เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ – DCM

ผู้ที่เคยรับการช่วยชีวิตจากบาป
คือคนที่ดีที่สุดที่จะช่วยชีวิตผู้อื่น

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ – โคโลสี 1:13

อ่าน: โคโลสี 1:3-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 4-6; กิจการ 2:22-47

ภายหลังจากเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงในประเทศเฮติเมื่อเดือนมกราคม 2010 ภาพความเสียหายและศพคนตายมีให้เห็นสลับกับภาพผู้รอดชีวิตที่ถูกดึงออกมาจากเศษซากอิฐซากปูน แม้ในยามที่หมดหวังที่จะพบผู้รอดชีวิต ความโล่งใจและน้ำตาแห่งความยินดีตามด้วยความซาบซึ้งใจต่อผู้ที่ทำงานทั้งวันทั้งคืน และ

ต้องเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสรอดชีวิต

ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะรู้สึกเช่นไร? คุณเคยได้รับการช่วยชีวิตมาก่อนหรือไม่?

ในโคโลสี 1 เปาโลเขียนถึงผู้ที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และมีชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่อ หลังจากที่บอกพวกเขาว่าท่านได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาให้รู้น้ำพระทัยพระเจ้าและทำให้พระองค์พอพระทัย เปาโลได้บรรยายให้เห็นภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเขาว่า “ พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้น เราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา” (ข้อ 13-14)

ในพระคริสต์ เราได้รับการช่วยให้รอดแล้ว! พระองค์ทรงพาเราออกจากภยันตรายมาสู่ความปลอดภัย จากอำนาจและจุดหมายปลายทางแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง จากความตายไปสู่ชีวิต

ให้เราใคร่ครวญถึงความหมายของการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตเรา เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ – DCM

ภายหลังจากเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงในประเทศเฮติเมื่อเดือนมกราคม 2010 ภาพความเสียหายและศพคนตายมีให้เห็นสลับกับภาพผู้รอดชีวิตที่ถูกดึงออกมาจากเศษซากอิฐซากปูน แม้ในยามที่หมดหวังที่จะพบผู้รอดชีวิต ความโล่งใจและน้ำตาแห่งความยินดีตามด้วยความซาบซึ้งใจต่อผู้ที่ทำงานทั้งวันทั้งคืน และ

ต้องเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสรอดชีวิต

ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะรู้สึกเช่นไร? คุณเคยได้รับการช่วยชีวิตมาก่อนหรือไม่?

ในโคโลสี 1 เปาโลเขียนถึงผู้ที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และมีชีวิตที่แสดงออกถึงความเชื่อ หลังจากที่บอกพวกเขาว่าท่านได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาให้รู้น้ำพระทัยพระเจ้าและทำให้พระองค์พอพระทัย เปาโลได้บรรยายให้เห็นภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเขาว่า “ พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้น เราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา” (ข้อ 13-14)

ในพระคริสต์ เราได้รับการช่วยให้รอดแล้ว! พระองค์ทรงพาเราออกจากภยันตรายมาสู่ความปลอดภัย จากอำนาจและจุดหมายปลายทางแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง จากความตายไปสู่ชีวิต

ให้เราใคร่ครวญถึงความหมายของการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตเรา เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ – DCM

ผู้ที่เคยรับการช่วยชีวิตจากบาป คือคนที่ดีที่สุดที่จะช่วยชีวิตผู้อื่น

Tags:

4 Responses

  1. TT

    ชอบข้อพระคัมภีร์ข้อ 9 (ฉบับอมตะธรรม) วันนี้ที่ว่า “ขอพระเจ้าทรงให้ท่านเปี่ยมด้วย ‘ความรู้พระประสงค์ของพระองค์’ โดยทาง ‘สติปัญญา’ และ ‘ความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ’ ทั้งปวง”

    เพื่อที่เราจะเข้าใจ ซาบซึ้ง ในความหมายของการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตเรา

  2. อ่านมานาประจำวันฉันสุขนัก เป็นความรักอันยิ่งใหญ่มิใช่เล่น
    เตือนชีวิตจะรอดได้ในประเด็น ต้องเป็นเช่นองค์เยซูผู้รักเรา

  3. ผู้ที่เคยรับการช่วยชีวิตจากบาป คือคนที่ดีที่สุดที่จะช่วยชีวิตผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง