จากข้างใน

วันที่ 5-6-2011 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน – ยอห์น 15:3

อ่าน: ยอห์น 15:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 23-24; ยอห์น 15

ในงานประชุมสิ่งพิมพ์นานาชาติ ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ของเขาในงานแจกลายเซ็นว่า ผู้หญิงคนหนึ่งหยิบหนังสือของเขาขึ้นมา พลิกอ่านเร็วๆ แล้วพูดว่า “ในที่สุดก็เจอหนังสือที่สะอาด!” เขาตอบอย่างสุภาพว่า “ผมเขียนสะอาดเพราะว่าผมคิดสะอาดไม่ใช่เพราะผมพยายาม” สิ่งที่เขาถ่ายทอดเป็นตัวอักษรมาจากข้างใน ซึ่งพระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงแก่นแท้แห่งชีวิตของเขา

ยอห์น 15 ได้บันทึกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกเกี่ยวกับการติดสนิทกับพระองค์ ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะมีชีวิตที่เกิดผล ในคำอุปมาเรื่องเถาองุ่นและแขนง พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว ด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” (ยน.15:3) ผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ ดับเบิลยู. อี. ไวน์ กล่าวว่าคำว่าความสะอาดในภาษากรีกมีความหมายว่า “ปราศจากการเจือปนของสิ่งไม่บริสุทธิ์ ปราศจากรอยด่างดำ ไม่มีจุดด่างพร้อย”

จิตใจที่บริสุทธิ์เป็นผลการทำงานของพระคริสต์ และเราจะรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้น เราผิดพลาดบ่อย แต่ “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม… จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยน.1:9) การเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเรื่องของภายใน

พระเยซูทรงชำระเราให้สะอาดผ่านทางการเสียสละและพระคำของพระองค์ เมื่อเราติดสนิทกับพระองค์ คำพูดและการกระทำของเราที่มีต่อผู้อื่นจะเป็นเหมือนกระแสน้ำอันบริสุทธิ์ชื่นใจที่ไหลออกมาจากภายใน -DCM

การสารภาพต่อพระเจ้า
นำมาซึ่งการชำระให้สะอาดจากพระองค์

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว ด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน – ยอห์น 15:3

อ่าน: ยอห์น 15:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 23-24; ยอห์น 15

ในงานประชุมสิ่งพิมพ์นานาชาติ ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ของเขาในงานแจกลายเซ็นว่า ผู้หญิงคนหนึ่งหยิบหนังสือของเขาขึ้นมา พลิกอ่านเร็วๆ แล้วพูดว่า “ในที่สุดก็เจอหนังสือที่สะอาด!” เขาตอบอย่างสุภาพว่า “ผมเขียนสะอาดเพราะว่าผมคิดสะอาดไม่ใช่เพราะผมพยายาม” สิ่งที่เขาถ่ายทอดเป็นตัวอักษรมาจากข้างใน ซึ่งพระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงแก่นแท้แห่งชีวิตของเขา

ยอห์น 15 ได้บันทึกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกเกี่ยวกับการติดสนิทกับพระองค์ ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะมีชีวิตที่เกิดผล ในคำอุปมาเรื่องเถาองุ่นและแขนง พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว ด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” (ข้อ 3)ผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ ดับเบิลยู. อี. ไวน์ กล่าวว่าคำว่าความสะอาดในภาษากรีกมีความหมายว่า “ปราศจากการเจือปนของสิ่งไม่บริสุทธิ์ ปราศจากรอยด่างดำ ไม่มีจุดด่างพร้อย”

จิตใจที่บริสุทธิ์เป็นผลการทำงานของพระคริสต์ และเราจะรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้น เราผิดพลาดบ่อย แต่ “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม…จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยน.1:9)การเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเรื่องของภายใน

พระเยซูทรงชำระเราให้สะอาดผ่านทางการเสียสละและพระคำของพระองค์ เมื่อเราติดสนิทกับพระองค์ คำพูดและการกระทำของเราที่มีต่อผู้อื่นจะเป็นเหมือนกระแสน้ำอันบริสุทธิ์ชื่นใจที่ไหลออกมาจากภายใน -DCM

การสารภาพบาป ความบาป

การสารภาพต่อพระเจ้า นำมาซึ่งการชำระให้สะอาดจากพระองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง